Homo creator a „dziecko Boże”. Rozważania o związku pracy i religii na podstawie myśli Tadeusza W. Nowackiego i Stefana Wyszyńskiego


Abstrakt

Zbliżająca się data beatyfikacji Prymasa Polski ks. Stefana kard. Wyszyńskiego staje się doskonałą okazją do przybliżenia nie tylko jego biografii, lecz także niezwykle bogatego społecznego nauczania. Autor niniejszego artykułu, sięgając do myśli kard. Wyszyńskiego oraz nestora polskiej pedagogiki pracy Tadeusza W. Nowackiego, stara się porównać stworzone przez nich koncepcje dotyczące zagadnienia relacji między ludzką pracą a religią. Swoje rozważania prezentuje w trzech punkach. W pierwszym z nich, sięgając do historiozofii, rekonstruuje myśl T.W. Nowackiego dotyczącą rozwoju pracy jako siły stwarzającej człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Drugi punkt poświęcony jest prezentacji poglądów S. Wyszyńskiego, który pracę człowieka odnosi do działania Boga. Na tej podstawie w trzecim punkcie autor dokonuje porównania dwóch pozornie podobnych pojęć: homo creator i „dziecko Boże”.


Słowa kluczowe

praca a religia; homo creator; dziecko Boże; praca-energia; praca-siła; działanie; Wyszyński; Nowacki

Baraniak B., Antropocentryczna wizja pracy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, [in:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, L. Marszałek, A. Solak (eds.), Warsaw 2010, pp. 141–149. [Google Scholar]

Fel S., Wódka M., Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). Myśl społeczna, Lublin 2017. [Google Scholar]

Furmanek W., Cechy pracującego człowieka obiektem badań współczesnej pedagogiki pracy. Inspiracje kard. Stefana Wyszyńskiego, [in:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, L. Marszałek, A. Solak (eds.), Warsaw 2010, pp. 103–114. [Google Scholar]

Kwiatkowski S., W kręgu imperatywności pracy ludzkiej, [in:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, L. Marszałek, A. Solak (eds.), Warsaw 2010, pp. 125–128. [Google Scholar]

Lukasik J.M., Koćwin A., O wartości pracy. Recepcja myśli społecznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego, “Labor et Educatio” 1 (2013), pp. 31–44. [Google Scholar]

Mazur J., Podmiotowy aspekt ludzkiej pracy w myśli Prymasa Tysiąclecia, [in:] Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). Myśl społeczna, S. Fel, M. Wódka (eds.), Lublin 2017, pp. 31–47. [Google Scholar]

Mitkiewicz B., Wychowanie i praca w kontekście myśli społeczno-pedagogicznej Stefana Wyszyńskiego, Sandomierz 2015. [Google Scholar]

Noga H., Wychowywać przez pracę… Rozmowa z prof. Tadeuszem Wacławem Nowackim, filozofem i pedagogiem, “Konspekt” 34/30 (2007), http://www.ap.krakow.pl/konspekt/30/index.php?i=002 [access: 8.06.2019]. [Google Scholar]

Nowacki T.W., Praca ludzka. Analiza pojęcia, Radom 2008. [Google Scholar]

Nowacki T.W., Tworząca ręka, Radom 2008. [Google Scholar]

Nowacki T.W., W kręgu historii filozofii pracy, [in:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, L. Marszałek, A. Solak (eds.), Warsaw 2010, pp. 117–123. [Google Scholar]

Nowacki T.W., W poszukiwaniu paradygmatycznego modelu człowieka w pedagogice pracy, “Pedagogika Pracy” 46 (2005), pp. 9–11. [Google Scholar]

Wyszyński S., Bóg człowiekiem, aby człowiek był… Bogiem, [in:] Idzie nowych ludzi plemię… Wybór przemówień i rozważań, Poznań 2001, pp. 46–50. [Google Scholar]

Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Warsaw 1991. [Google Scholar]

Wyszyński S., Prymat człowieka na globie, [in:] Idzie nowych ludzi plemię… Wybór przemówień i rozważań, Poznań 2001, pp. 42–45. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-12-04


Dział
Nauki społeczne

Udostępnij

Mitkiewicz, B. (2020). Homo creator a „dziecko Boże”. Rozważania o związku pracy i religii na podstawie myśli Tadeusza W. Nowackiego i Stefana Wyszyńskiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 295-311. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.295-311

Bartosz Mitkiewicz  bartmit@wp.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3380-3913

Bartosz Mitkiewicz (rev. dr) – presbyter of the Archdiocese of Wroclaw. In 2015 he defended his doctoral thesis entitled Wychowanie a praca na tle myśli społeczno-pedagogicznej Stefana Wyszyńskiego (Upbringing and Work Against the Background of Stefan Wyszyński’s Social and Pedagogical Thought) at the University of Special Education in Warsaw. Since 2015 he has been a lecturer at the Pontifical Faculty of Theology in Wrocław. He is a diocesan pastor of the ‘Opus of New Millenium’ Foundation. His scientific interests are focused on andragogy and gerontology.