Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 2 (2020)

Nauki społeczne

Homo creator a „dziecko Boże”. Rozważania o związku pracy i religii na podstawie myśli Tadeusza W. Nowackiego i Stefana Wyszyńskiego

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.295-311  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.12.2020

Abstrakt

Zbliżająca się data beatyfikacji Prymasa Polski ks. Stefana kard. Wyszyńskiego staje się doskonałą okazją do przybliżenia nie tylko jego biografii, lecz także niezwykle bogatego społecznego nauczania. Autor niniejszego artykułu, sięgając do myśli kard. Wyszyńskiego oraz nestora polskiej pedagogiki pracy Tadeusza W. Nowackiego, stara się porównać stworzone przez nich koncepcje dotyczące zagadnienia relacji między ludzką pracą a religią. Swoje rozważania prezentuje w trzech punkach. W pierwszym z nich, sięgając do historiozofii, rekonstruuje myśl T.W. Nowackiego dotyczącą rozwoju pracy jako siły stwarzającej człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Drugi punkt poświęcony jest prezentacji poglądów S. Wyszyńskiego, który pracę człowieka odnosi do działania Boga. Na tej podstawie w trzecim punkcie autor dokonuje porównania dwóch pozornie podobnych pojęć: homo creator i „dziecko Boże”.

Bibliografia

Baraniak B., Antropocentryczna wizja pracy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, [in:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, L. Marszałek, A. Solak (eds.), Warsaw 2010, pp. 141–149.

Fel S., Wódka M., Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). Myśl społeczna, Lublin 2017.

Furmanek W., Cechy pracującego człowieka obiektem badań współczesnej pedagogiki pracy. Inspiracje kard. Stefana Wyszyńskiego, [in:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, L. Marszałek, A. Solak (eds.), Warsaw 2010, pp. 103–114.

Kwiatkowski S., W kręgu imperatywności pracy ludzkiej, [in:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, L. Marszałek, A. Solak (eds.), Warsaw 2010, pp. 125–128.

Lukasik J.M., Koćwin A., O wartości pracy. Recepcja myśli społecznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego, “Labor et Educatio” 1 (2013), pp. 31–44.

Mazur J., Podmiotowy aspekt ludzkiej pracy w myśli Prymasa Tysiąclecia, [in:] Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). Myśl społeczna, S. Fel, M. Wódka (eds.), Lublin 2017, pp. 31–47.

Mitkiewicz B., Wychowanie i praca w kontekście myśli społeczno-pedagogicznej Stefana Wyszyńskiego, Sandomierz 2015.

Noga H., Wychowywać przez pracę… Rozmowa z prof. Tadeuszem Wacławem Nowackim, filozofem i pedagogiem, “Konspekt” 34/30 (2007), http://www.ap.krakow.pl/konspekt/30/index.php?i=002 [access: 8.06.2019].

Nowacki T.W., Praca ludzka. Analiza pojęcia, Radom 2008.

Nowacki T.W., Tworząca ręka, Radom 2008.

Nowacki T.W., W kręgu historii filozofii pracy, [in:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, L. Marszałek, A. Solak (eds.), Warsaw 2010, pp. 117–123.

Nowacki T.W., W poszukiwaniu paradygmatycznego modelu człowieka w pedagogice pracy, “Pedagogika Pracy” 46 (2005), pp. 9–11.

Wyszyński S., Bóg człowiekiem, aby człowiek był… Bogiem, [in:] Idzie nowych ludzi plemię… Wybór przemówień i rozważań, Poznań 2001, pp. 46–50.

Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Warsaw 1991.

Wyszyński S., Prymat człowieka na globie, [in:] Idzie nowych ludzi plemię… Wybór przemówień i rozważań, Poznań 2001, pp. 42–45.

Downloads

Download data is not yet available.