Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 2 (2017)

Teologia biblijna

Bóg sprawiedliwości i Bóg miłosierdzia w świetle Wj 33, 19 i Wj 34, 6-7

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.2.81-95  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.01.2019

Abstrakt

Undertaking the theme of justice and charity of God, the author wants to show that these “attributes” of God do not exclude each other mutually. They mutually complete each other and are inseparably and existentially related to each other. Both come from God, in Him have their beginning and the source. Justice and charity are God’s gifts for us. We are their continuous recipients. If we begin to contrast justice and charity, sooner or later they will lose their sense and meaning in our life, and through this we will destroy also their beneficial character planned by God in his economy of salvation. Justice without charity will become “a cold” doctrine, and charity without justice will prove only a servile, meaningless gesture.

Bibliografia

ANDRÉ G., פקד, w: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, H.-J. Fabry, H. Ringgren, Stuttgart, Berlin, Köln 1989, t. VI, s. 708-723.

BARTH, G., „οικτιρμος, ου, ó“, w: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, H. Balz i G. Schneider, Stuttgart 20113, cz. 2, s. 1234.

BAUER, J.B. „Barmherzigkeit“, w: Bibeltheologisches Wörterbuch, J. Marböck, K. M. Woschitz i J. B. Bauer, Styria 20014, s. 64.

BAUER, W., „οικτιρμος, ου, ó“, w: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur von Walter Bauer, K. Aland i B. Aland, Berlin, New York 19886, s. 1138.

BAUER, W., „σπλαγχνoν, ου, το“, w: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur von Walter Bauer, K. Aland i B. Aland, Berlin, New York 19886, s. 1523.

BAUER, W., „δικαιοσύνη, ης, ή“ w: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur von Walter Bauer, K. Aland i B. Aland. Berlin, New York 19886, s. 395-396.

BENEDYKT XVI, Ojciec Święty, Deus caritas est, Rzym 25.12.2005.

BERGER, K., Kommentar zum Neuem Testamen, Gütersloh 2012.

BOSSHARD-NEPUSTIL, E., Der schreibende Gott am Sinai, w: Biblische Zeitschrift, 54(2010) z. 1, s. 1-19. Padeborn 1957-

BROER, I., „Barmherzigkeit”, w: Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper, Freiburg, Basel, Rom, Wien 19933, t. II, s. 13-17.

BROWNING, W.R.F., „Miłosierdzie”, w: Słownik Biblijny, W.R.F. Browning, Warszawa 2009, s. 323.

BUCZEK, J., „Sprawiedliwość Boża“, w: Encyklopedia Katolicka KUL, Lublin 2013, t. XVIII, s. 735.

CAMBIER, J., LÉON-DUFOUR, X., „Miłosierdzie”, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, opr. pol. Bp. K. Romaniuk, Poznań-Warszawa 19853, s. 478-483.

CRAGHAN, J.F., Księga Wyjścia, w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, red. wyd. oryginalnego W. R. Farmer. Red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 20012, s. 331-381.

DOHMEN, Ch., Exodus 1-18, übersetzt und ausgelegt von Christoph Dohmen. Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament, Freiburg, Basel, Wien 2015, s. 114-183.

DOHMEN, Ch., Exodus19-40, übersetzt und ausgelegt von Christoph Dohmen. Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament, Freiburg, Basel, Wien 2015, s. 316-360.

DOHMEN, Ch., Das Buch Exodus, w: Stuttgarter Altes Testament, Stuttgart 2017, t. I, s. 167.

EBACH, J., Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, W: Theologisch-praktische Quartalschrift, 164(2016) z. 4, s. 339-347, Linz 1848 –

FRANCISZEK, PAPIEŻ, Bulla Misericordiae Vultus, Rzym 11.04.2015.

GROSSOUW, W., FRAINE de, J., „Gerechtigkeit“, W: Bibel-Lexikon, H. Haag, Leipzig 1970, s. 556-559.

HEIDLER, J., „Barmherzigkeit“, w: Calwer Bibellexikon, O. Betz, B. Ego, W. Grimm i W. Zwickel, Stuttgart 2003, s. 155-156.

IMSCHOOT, P. van, „Barmherzigkeit Gottes“, w: Bibel-Lexikon, H. Haag, Leipzig 1970, s. 167.

JAN PAWEŁ II, Św., Dives in Misericordia, Rzym 30.11.1980.

JAN PAWEŁ II, Św., Redemptor Hominis, Rzym 4.03.1979.

KAMLAH, E., „Barmherzigkeit“. w: Theologische Realenzyklopädie. Studienausgabe, Berlin, New York 1980, t. V, s. 224-228.

KAMPLING, R., „Barmherzigkeit“, w: Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament. Studienausgabe, A. Berlejung i Ch. Frevler, Darmstadt 20165, s. 111-112.

KASPER, W., Was heißt Barmherzigkeit?, Bibel heute 1/2016, s. 4-5, Stuttgart 1964-

KERTELGE, K., „Gerechtigkeit“, w: Bibeltheologisches Wörterbuch, J. Marböck, K. M. Woschitz i J. B. Bauer, Styria 20014, s. 223-225.

KERTELGE, K., „Gerechtigkeit Gottes”, w: Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper, Freiburg, Basel, Rom, Wien 19953, s 504-506.

KLINKOWSKI, J., Obraz Boga, w: Teologia Starego Testamentu. Teologia Pięcioksięgu, red. M. Rosik, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, t. I, s. 153-188.

KLAIBER, W., „Gerechtigkeit” w: Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, H. D. Betz, Don S. Browning, B. Janowski, E. Jüngel, Tübingen 20004, s. 704-705.

KÜGLER, J., „Gerechtigkeit“, w: Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament. Studienausgabe, A. Berlejung i Ch. Frevler, Darmstadt 20165, s. 223-225.

LANGKAMMER, H. , „Miłosierdzie”, w: Słownik biblijny, Katowice 1989, s. 107.

LANGKAMMER, H. , „Sprawiedliwość”, W: Słownik biblijny, Katowice 1989, s. 144.

LEMAŃSKI, J., Grzech i zło. Zagadnienia etyczne, w: Teologia Starego Testamentu. Teologia Pięcioksięgu, red. M. Rosik, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, t. I, s. 189-254.

LEMAŃSKI, J., Wybranie, lud Boży, przymierze. w: Teologia Starego Testamentu. Teologia Pięcioksięgu, red. M. Rosik, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, t. I, s. 97-152.

ŁACH, S., Pismo Święte Starego Testame. Księga Wyjścia, t. I, cz. 2, Poznań 1964.

OTTO, E., „Gerechtigkeit“, w: Bibeltheologisches Wörterbuch, J. Marböck, K. M. Woschitz i J. B. Bauer, Styria 20014, s. 220-223.

OTTO, E., „Gerechtigkeit”, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, H. D. Betz, Don S. Browning, B. Janowski, E. Jüngel,Tübingen 20004, s. 702-704.

PIKOR, W., „Miłosierdzie”, w: Encyklopedia Katolicka KUL, Lublin 2008, t. 12, s. 1088.

PREUß, H.D., „Barmherzigkeit“, Neues Testament, w: Theologische Realenzyklopädie. Studienausgabe, G. Krause, G. Müller, New York 1980, t.V, s. 215-224.

RAD, G. von, Teologia StaregoTestamentu, Warszawa 1986.

SALDARINI, A.J., „Miłosierdzie“, w: Encyklopedia Biblijna, Red. P. J. Achtermeier, red. tłum. pol. W. Chrostowski, Warszawa 1999, s.763-764.

SCHRENK, G., „δικαιοσύνη“, w: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, G. Kittel,Stuttgart 1935(1967), t.II, s. 194-214.

SCORALICK, R., „Barmherzigkeit“, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, H. D. Betz, Don S. Browning,B. Janowski, E. Jüngel, Tübingen 19984, t. I, s. 1116-1117.

SPIECKERMANN, H., „Gerechtigkeit Gottes”, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, H. D. Betz,Don S. Browning, B. Janowski, E. Jüngel, Tübingen 20004, t. III, s. 718-720.

„Sprawiedliwość”, W: Encyklopedia PWN, A. KRUPA red., Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2003, t. II, s. 239.

STASIAK, S., Bóg okazuje miłosierdzie komu chce, w: Oblicza miłosierdzia w Biblii,red. J. Jaromin, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, s. 261-274.

STAUDINGER, F., „ελεος , oυς, τó, eleos“, w: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, H. Balz i G. Schneider, Stuttgart 20113, cz. 1, s. 1046-1052.

STUBHANN, M., „Barmherzigkeit“, w: Herders neues Bibellexikon, F. Kogler, Freiburg, Basel,Wien 2008, s. 72.

SZMAJDZIŃSKI, M., „Miłosierny i łaskawy…“. Funkcjonowanie synajskiego wyznania wiary (Wj 34,6-7) w zbiorze dwunastu proroków, w: Oblicza miłosierdzia w Biblii, red. J. Jaromin, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, s. 71-96.

VETTER, D., „Gerechtigkeit”, w: Lexikon religiöser Grundbegriffe, A. T. Khoury, Wiesbaden 2007, s. 328-332.

WALTER, N., „σπλαγχνoν, ου, το“, w: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, H. Balz i G. Schneider, Stuttgart 20113, cz. 3, s. 635.

ZWIJACZ, E.N., Obraz Ludu Bożego według Księgi Liczb, Kraków 2010.

ZWIJACZ, E.N., „Pan nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie“ (Lb 14,18), w: Oblicza miłosierdzia w Biblii, red. J. Jaromin, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, s. 61-69.

Downloads

Download data is not yet available.