Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 Nr 2 (2014)

Teologia biblijna

Syn Boży wzywa do nawrócenia (Ap 2, 18-29)

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2014.22.2.95-106  [Google Scholar]
Przesłane: 11 grudnia 2019
Opublikowane: 16.12.2019

Abstrakt

In the literary composition of the Letter to the Seven Churches of the Apocalypse, the central position is occupied by the Letter to the Church of Thyatira. Christ introduces Himself to the community of Thyatira as the Son of God and to this revelation, the remaining six letters’ these representations refer to. In the letter to the community of Thyatira, the image of Christ alludes to craft work. The Son of God is revealed in this manner, the human face of Christ, who is similar to us and participates in our human existence; introducing at the same time, a divine element: Hence the ones who joined their fates with Christ are invited to participate in the life of God, and, they must as well overcome this world’s lifestyle, which is frequently based on compromises with evil. A symbol of this compromise is the figure of Jezebel and he who adopts this style of life, walks on the path of sin and is called to repentance by the Son of God. All people standing by Christ are free and the boundaries of their freedom were stated at the apostolic meeting in Jerusalem, in the year 49A.D. He who defeats the sin of compromise, with the world’s deities, will be the conqueror and will gain full participation in the triumph of the Son of God; i.e. he will participate in His resurrection. Modern man has built his somewhat newer world of myths and also attempted to reconcile it with the faith in Christ: Thus the Son of God’s call to repentance still prevails. Today Christ calls to us: change your way of thinking and living, you cannot serve the modern world’s “deities”, who are trying for the sake of economical or social reasons, to deprive a man of his rightful dignity; or even to take his life if it does not correspond to the worshipped ideal!

Bibliografia

Biguzzi G., Apocalisse, (I Libri Biblici Nuovo Testamento, 20), Milano 2011.

Black J., Green A., Słownik mitologii Mezopotamii, Katowice 1998.

Blake E.C., Edmonds A.G., Biblical sites in Turkey, Istanbul 1998.

Cary M., Scullard H.H., Dzieje Rzymu, t. II, Warszawa 2001.

Cotterell A., Słownik mitów świata, Katowice 1996.

Dodd C.H., According to the Scriptures, London 1952.

Dommermuth-Gudrich G., 50 najpiękniejszych mitów greckich, Warszawa 2005.

Graves R., Mity greckie, Kraków 2009.

Hallam E., Bogowie i boginie, Warszawa 1999.

Hemer C.J., The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Setting, Grand Rapids, Michigan 2001.

Jastrzębowska E., Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999.

Klinkowski J., Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2011.

Kotecki D., Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Częstochowa 2008.

Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 2004.

Langkammer H., Apokalipsa, (PŚSiNT), Lublin 2010.

Łach S., Łach J., Księga Psalmów, (PŚST, VII/2), Poznań 1990.

Maggioni B., Cnoty chrześcijańskie, Kraków 2012.

Marchant J., Zagadka komputera sprzed 2000 lat, Warszawa 2009.

Markowska W., Mity Greków i Rzymian, Warszawa 2002.

Masson H., Słownik herezji w Kościele katolickim, Katowice 1993.

Ostański P., Objawienie Jezusa Chrystusa, praktyczny komentarz do Apokalipsy, Ząbki 2005.

Pliniusz, Historia naturalna, 2.

Podeszwa P., Wspólnota Kościoła w świetle Apokalipsy św. Jana, w: Mowa Świątyni, red. R. Dublański, Wrocław 2012.

Popielewski W., Alleluja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym zwycięstwem Boga (Ap 19, 1-8), Kielce 2001.

Rachet G.; Papuci-Władyka E., Astronomia, w: Cywilizacje śródziemnomorskie. Leksykon, red. J.-C. Fredouille, G. Rachet, Katowice 2007.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 2, Lublin 2001.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t.3, Lublin 1999.

Rubinkiewicz R., Nawrócenie i pokuta w Księdze Apokalipsy św. Jana, RT XLIH(1996), nr 1.

Sajkowski R., Divus Augustus Pater. Kult boskiego Augusta za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej, Olsztyn 2001.

Szczepanowicz B., Atlas roślin biblijnych, Kraków 2003.

Szymański F.P, Władza nad narodami i gwiazda poranna według Ap 2,26-28, Colloquia Theologica Adalbertina, (Biblica, Patristica et Historica), 6 (2005).

Szymański F.P., Znaczenie historii zbawienia w Ap 2-3, Colloquia Theologica Adalbertina, (Biblica, Patristica et Historica), 2(2002).

Tkacz R., Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2, 1-3, 22). Studium historyczno- egzegetyczne, Warszawa 2003.

Tronina A., Apokalipsa. Orędzie nadziei, Częstochowa 1996.

Wojciechowski M., Apokalipsa św. Jana, Nowy Komentarz Biblijny, Częstochowa 2012.

Wojciechowski M., Seven Churches and Seven Celestial Bodies (Rev 1,16; Rev 2-3), BN 45(1988).

Zamarovsky V., Bogowie i herosi mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 2003.

Downloads

Download data is not yet available.