Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 Nr 2 (2019)

Teologia biblijna i biblistyka

Druga i trzecia zapowiedź Męki i Zmartwychwstania Jezusa w ujęciu Łukaszowym

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.73-93  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.12.2019

Abstrakt

Artykuł omawia problematykę związaną ze znaczeniem egzegetyczno-teologicznym drugiej i trzeciej zapowiedzi Męki i Zmartwychwstania Jezusa w Ewangelii św. Łukasza. Ze względu na krótszą formę drugiej zapowiedzi konieczne wydaje się zbadanie tak pochodzenia, jak i autentyczności logionu. Stosując metodę historyczno-krytyczną w analizie tradycji i redakcji drugiej zapowiedzi Męki Pańskiej Łk 9,43b-45 oraz komentarza do poszczególnych jej wyrażeń, a także porównania do innych ewangelistów, postaram się odkryć jej sens i znaczenie. W przypadku trzeciej zapowiedzi Łk 18, 31-34, poprzez zastosowanie metody historyczno-krytycznej, poszukam odpowiedzi na pytania związane z pochodzeniem i autentycznością badanego fragmentu. W końcu egzegeza niektórych wyrażeń i słów pomoże nam głębiej zrozumieć znaczenie i trzeciej zapowiedzi.

Bibliografia

Bayer H.F., Jesus’ Predictions of Vindication and Resurrection, Tübingen 1986.

Benoit P., Boismard M.E., Synopse des quatre Evangiles en français avec parallèles des Apocryphes et des Pères, 1: Textes, 2: Commentaire, Paris 1972.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 5, Pallotinum, 2014.

Bock D.L., Luke 1,1-9,50, vol. 1, Grand Rapids 1994.

Bottini G.C., La struttura del vangelo di Luca. Proposta per una lettura d’insieme, Jerusalem 1992.

Büchsel F., δίδωμι, [in:] Theological Dictionary of the New Testament II, pp. 166–173.

Creed J.M., The Gospel According to St. Luke. The Greek Text with Introduction, Notes, and Indices, London 1930.

Ernst J., Il Vangelo secondo Luca, vols. 1–2, Brescia 1985.

Fitzmyer J.A., The Gospel According to Luke I–IX. Introduction, Translation, and Notes, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1981.

Fitzmyer J.A., The Gospel According to Luke X–XXIV. Introduction, Translation, and Notes, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1985.

Gamba G., Senso e significato funzionale di Luca 9, 43b-45, [in:] II messianismo: Atti della XVIII settimana biblica, Brescia, 1966, pp. 233–267.

Jeremias J., La Passione, [in:] Teologia de Nuovo Testamento, vol. 1, Brescia 1972, pp. 336–440.

Jeremias J., πα̑ις θεο̑υ, [in:] TDNT IX.

Lagrange M.-J., Evangile selon Saint Luc, Paris 1927.

Léon-Dufour X., Il vangelo secondo Luca, [in:] A. George, P. Grelot, Introduzione al Nuovo Testamento. 2: L’annuncio del Vangelo, Brescia 1980.

Lindars B., Credi tu nel Figlio dell’Uomo, Torino 1987.

Marshall H.I., The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text, Exeter–Grand Rapids 1978.

Nolland J., Luke (World Biblical Commentary, 35A, 35B, 35C), Dallas 1993.

Plummer A., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Luke, Edinburgh 1928.

Schürmann H., Il Vangelo di Luca I: Testo greco e traduzione, Commento ai capp. 1, 1-9, 50, Brescia 1983.

The Greek New Testament (28 Revised Edition), Aland K., Aland B., Martini C.M., Metzger B.M., Karavidopoulos J. (eds.), Stuttgard 2012.

Downloads

Download data is not yet available.