Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 Nr 2 (2012)

Metafizyka i antropologia

Metafizyczny realizm źródłem prawdy o rzeczywistości. Uwagi w świetle meta- fizyki „zdroworozsądkowej”

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.147-168  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.03.2020

Abstrakt

The first and the most important issue of philosophy is a question about the existence, its condition and its causes. The second basic and equally important problem is the question whether we have the actual with the existence contact. There is also a question about the reality of the world around us and as a consequences the possibility of rational speaking of its. This article is another attempt of “justification” the ontic realism but also the theory cognitive as strategies which are proving that all what is around us really exist and we have access to them not only on the intellectual but on the sensual way as well. Through this fact this article join the discussion, which is still conducting from the beginning of philosophy on the axis: idealism and realism. The author by defending the realism of world which surrounds us and, first of all, refers to the natural human cognitive possibilities such as “common sense”, the original “rights to exist” and thinking about its. They are also called “laws of reason” and rationality. Violation of those rights always pushes the human thinking to the area of the absurd and the surrounding reality becomes incomprehensible and pointless. The final conclusion is an argument that only real reality which is the real object of metaphysics is worthy attention and philosophy’s interest.

Bibliografia

Ajdukiewicz K., Język i poznanie, w: , Wybór pism z lat 1945-1963, Warszawa 2006, t. 2.

Arystoteles, Dzieła wszystkie, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1990.

Chesterton G. K., Św. Tomasz z Akwinu, tłum. A. Chodecki, Katowice 1949.

Chudy W., Dziedziny badań i wykaz publikacji M.A. Krąpca, w: „Wierność rzeczywistości”. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2001.

Daszkiewicz W., hasło: Zdrowy rozsądek, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008.

Dec I., Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wrocław 1994.

Dłubacz W., O kulturę filozofii, Lublin 1994.

Gilson E., Realizm tomistyczny, oprac. zbior., Warszawa 1968.

Herbut J., Wiedza zdroworozsądkowa, „Studia Philoso- phiae Christianae”, 2000.

Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, Wrocław 1994.

Jóźwiak K., Metafizyczny fenomen istnienia, w: Prawda istnienia. Ku rozumieniu metafizyki M.A. Krąpca, red. J. Tupikowski, Warszawa 2009.

Kiczuk S., Skąd logika czerpie swoją moc? w: „Gaudium in litteris”. Księga jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, Lublin 2009.

Kiwka M., Rozumieć filozofię, Wrocław 2007.

Krąpiec M. A., Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin 1994.

Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993.

Krąpiec M.A., Człowiek jako osoba, Lublin 2005.

Krąpiec M.A., Dlaczego zło?, Lublin 1995.

Krąpiec M.A., O rozumienie świata, Lublin 2002.

Krąpiec M.A., Odzyskać świat realny, Lublin 1999.

Krąpiec M.A., Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995.

Krąpiec M.A., U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991.

Maryniarczyk A., Metoda metafizyki realistycznej, Lublin 2005.

Maryniarczyk A., Pierwsze zasady wyrazem racjonalnego istnienia bytu, „Zeszyty Naukowe KUL”, Lublin 1992.

Piluś H., Antropologia neotomizmu, Warszawa 2010.

Stępień A.B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Swiezawski S., Rozum i tajemnica, Kraków 1960.

Tupikowski J., Prawda - dobro - piękno, Wrocław.

Zdybicka Z., Filozof wierny prawdzie o rzeczywistości, w: „Wierność rzeczywistości”. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2001.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>