Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 1 (2011)

Historia i Filozofia

Bóg i człowiek w antysystemowej i antyracjonalistycznej myśli Lwa Szestowa

Opublikowane: 26.03.2020

Abstrakt

Lev Shestov, till now, is one of the most controversial Russian thinkers from the beginning of the 20 century. The philosophical system which he created seems to be completely incongruous with contemporary trends of thoughts in Russia and with those which existed then in Western Europe as well. The main aim of Shestov’s philosophizing was a postulate of releasing the philosophical thought from slavery of intellect and dogmatic truth. As a result of that, the context of his philosophizing is widely understood irrationally as the only chance of releasing humanity from intellect. He claimed that human beings met God through tragedy, hopelessness and despair. The experience of tragedy itself suddenly takes a human being from the only safe world standards and rules that they know, becomes the beginning of faith and the moment of meeting with inexpressible God. Shestov’s God is absolutely irrational and crazy; He is a personalized fantasy who “…can freely create the mountains without valleys, the light without darkness and even falsehood made as truth”. So the God is and has unrestricted, absolute freedom. The human being who is as a Biblical image and God icon, can find their likeness to God in giving up rational knowledge and releasing the slavery and handcuffs of intellect because it leads human beings into the abyss of hell.

Bibliografia

Aleksandrowicz M., Szestow Lew Isaakowicz, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2009.
Bierdiajew M., Fundamentalna idea filozofii Lwa Szestowa, tłum. H. Paprocki, w: L. Szestow, Spekulacja i objawienie, tłum. H. Paprocki, Kęty 2007, s. 8–9.
Bierdiajew M., Lew Szestow i Kierkegaard, w: Wokół Szestowa i Fiodorowa. Almanachmyśli rosyjskiej, t. 4, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2007.
Camus A., Mit Syzyfa, tłum. J. Guze, Warszawa 2001.
Copleston F., Historia filozofii, t. 10, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2009.
Evdokimov P., Poznanie Boga w Kościele Wschodnim. Patrystyka, Liturgia, Ikonografia, tłum. A. Liduchowska, Kraków 1996.
Evdokimov P., Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 2003.
Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Kraków 2009.
Gilson É, Duch filozofii średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1958.
Grabowski L., Wielki Nieznany. Zarys religioznawstwa, Płock 1983.
Gutowski P., Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Hartshorne’a, Lublin 1995.
Kamiński S., Zdybicka Z.J., O sposobie poznania istnienia Boga. Artykuł dyskusyjny, w: S. Kamiński, Światopogląd – religia – teologia, red. M. Walczak, A. Bronk, Lublin 1998.
Krąpiec M.A., Wprowadzenie do „Metafizyki” Arystotelesa, w: Arystoteles, Metafizyka, tłum. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Lublin 1996.
Kuvakin V.A., Religioznaja fiłosofia. Naczało XX veka, Moskva 1980.
Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Kęty 2000.
Łysień L., Lew Szestow i Bóg ponad prawdą i moralnością, w: Religia, ateizm, wiara. Problematyka filozofii Boga w XIX i XX wieku, Kraków 2004.
Mazurek S., Rosyjski renesans religijno-filozoficzny, Warszawa 2008.
Miłosz Cz., Szestow albo czystość rozpaczy, w: Zaczynając od moich ulic, Wrocław 1990.
Nietzsche F., Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990.
Pascal B., Pamiątka, w: Rozprawy i listy, tłum. T. Boy-Żeleński i M. Tazbir, Warszawa 1962.
Stołowicz L., Historia filozofii rosyjskiej, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008.
Styczyński M., Cóż po filozofii? Lew Szestow i Richard Rorty, w: Granice Europy – granice filozofii, red. W. Rydzewski i L. Augustyn, Kraków, 2007.
Szestov L., Afiny i Jerusalim, Paris 1951.
Szestov L., Soczinienija, t. 1, Moskva 1993.
Szestov L., Sola fide. Tolko vieroju, Paris 1966.
Szestov L., Umozrienije i otkrowienije, Paris 1964.
Szestow L., „Potestas clavium”. Władza kluczy, tłum. H. Paprocki, Kęty 2005.
Szestow L., Apofieoz biezpoczwiennosti. Opyt adogmaticzeskogo myszlenija, Paris 1971.
Szestow L., Apoteoza nieoczywistości. Próba myślenia dogmatycznego, tłum. N. Karsov i S. Szechter, Londyn 1983.
Szestow L., Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 2009.
Szestow L., Gnoza a filozofia egzystencjalna, w: Gnoza a filozofia egzystencjalna. Eseje filozoficzne, tłum. C. Wodziński, Warszawa 1990.
Szestow L., Kierkegaard i filozofia egzystencjalna, tłum. J.A. Prokopski, Kęty 2003.
Szestow L., Kirgiegard i ekzistencyalnaja fiłosofija. (Głas wopijuszczego w pustynie), Moskva 1992.
Szestow L., Na szalach Hioba. Duchowe wędrówki, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2003.
Szestow L., Sola fide - tylko przez wiarę, przeł. C. Wodziński, Warszawa 1995.
Terlikowski T., Bóg Lwa Szestowa, „Studia Philosophiae Christiane” 1 (2001), s. 164–165.
Terlikowski T., Koncepcja Boga w religijno-filozoficznej myśli Lwa Szestowa, w: Filozofia wobec tajemnic religijnych. Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 3, red. J. Sochoń, Warszawa 2005, s. 308–309.
Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.
Wodziński C., Athènes et Jerusalem. Essai de Philosophiae religieuse, w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 1, red. B. Skarga, Warszawa 1994.
Wodziński C., Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa, Warszawa 1991.
Wodziński C., Wstęp. „Ateny, Jerozolima, Rzym”, w: L. SZESTOW, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 2009.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>