Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2010)

Historia Kościoła

Ideał kapłaństwa w świetle dzieła kard. Adolfa Bertrama «Charyzmaty pracy i duszy kapłańskiej»

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.181-198  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.04.2020

Abstrakt

Dobbiamo essere pieni di rispetto per l’opera ignorata, inosservata del sacerdote il quale educando delle anime rende uno dei più importanti servizi. Invece il cuore del sacerdote deve riempire l’alta coscienza di lavorare per il popolo duramente provato. Lui deve lavorare per sanare le sue più gravi ferite spirituali e morali. Nello stesso tempo deve essere cosciente, che l'esattezza nel servizio divino ha un valore pedagogico: essa educa gli officianti alla stessa virtù.

Bibliografia

  1. Bertram A., Charyzmaty duszy i pracy kapłańskiej, tłum. S. Grelewski, przedmowa: kard. Hlond, Poznań 1936 (oryginał niemiecki: Charismen priesterlicher Gesinnung und Arbeit: Skiz-zen und Winke für Tage der Recollectio, Freiburg im Breisgau 1931). [Google Scholar]
  2. Honnef J., Das Priesterideal des hl. Bernard, Düsseldorf 1919. [Google Scholar]
  3. Meschler P., Seelenschmuck zum göttlichen Gastmahl: Die Lehre vom heiligsten Altarssakrament in Gebeten zur öfteren Kommunion, Freiburg 1911. [Google Scholar]
  4. Piela M., Hildesheimski okres życia Kardynała Adolfa Johannesa Bertrama. Próba zarysowania tematyki, w: Wrocławskie studia z historii najnowszej, red. W. Wrzesiński, t. 5, Wrocław 1998, s. 60–61. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.