Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Postawy studentów wobec użycia wyobraźni i humoru w nauczaniu i uczeniu się korespondencji biznesowej i ich implikacje dla nauczania

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_19tw  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie postaw studentów wobec nauczania korespondencji biznesowej w języku angielskim z użyciem wyobraźni i humoru, wyrażonych w kwestionariuszu i odzwierciedlonych w pracach pisemnych. Zakładano, że wykorzystanie wyobraźni, kreatywności i humoru będzie motywować studentów do ćwiczenia korespondencji biznesowej i rozwoju umiejętności. Badanie oparte jest zarówno na analizie prac pisemnych studentów, jak i na kwestionariuszu dotyczącym symulacji i humoru w ćwiczeniu korespondencji biznesowej. Jak wskazują wyniki, prace studentów znacznie różnią się od standardowego listu, którego wzór znajdziemy w podręczniku. Również kwestionariusz pokazuje różnorodne postawy: jedni studenci uważają tego typu symulacje za ciekawe i motywujące, natomiast inni odbierają je jako sztuczne. Studenci wolą uczyć się poważnej korespondencji, która jest bliższa ich przyszłej pracy zawodowej. Można wyciągnąć wniosek, że chociaż używanie wyobraźni i humoru ma pewne zalety, takie jak motywowanie studentów i rozwijanie ich kreatywności, to nauczanie powinno skupiać się na autentycznej korespondencji biznesowej, jaką będą prowadzić w przyszłości pracownicy.

Bibliografia

 1. Aronson E., Carlsmith J.M. (1968), “Experimentation in social psychology” [in:] G. Lindzey, E. Aronson (Eds.), Handbook of Social Psychology, 2nd ed., Vol. 2, p. 1–79, Addison-Wesley, Reading, MA. [Google Scholar]
 2. Ashley A. (2003), Oxford Handbook of Commercial Correspondence, Oxford University Press, Oxford. [Google Scholar]
 3. Bale J.T., Coonrad H.A. (1970), Simulation and business communication, “The Journal of Business Communication”, 7(3), p. 5–12. [Google Scholar]
 4. Beer A. (2017), “From business letters to email and mobile communication” [in:] G. Mautner, F. Rainer (Eds.) Handbook of Business Communication, p. 153–173, Walter de Gruyter Inc., Boston/Berlin. [Google Scholar]
 5. Bhatia V. K., Bremner S. (2012), English for Business Communication. “Language Teaching”, 45(4), p. 410–445. [Google Scholar]
 6. Çerkez Y., Altınay Z., Altınay F., Bashirova E. (2012), Drama and role playing in teaching practice: The role of group works, “Journal of Education and Learning”, 1(2), p. 109–120. [Google Scholar]
 7. Deiter R. (2000), The use of humor as a teaching tool in the college classroom, “NACTA Journal”, June 2000, p. 20–28. [Google Scholar]
 8. Dörnyei Z. (2005), The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition, Lawrence Erlbaum Mahwah, NJ. [Google Scholar]
 9. Dörnyei Z. (2009), “The L2 motivational self-system,” [in:] Z. Dörnyei, E. Ushioda (Eds.) Motivation, Language Identity and the L2 Self, (p. 9–42), Multilingual Matters, Bristol/Buffalo/Toronto. [Google Scholar]
 10. Dudley-Evans T., St John M.J. (1998), Developments in English for Specific Purposes, Cambridge University Press, Cambridge. [Google Scholar]
 11. Dunbar K. (1995), “How scientists really reason: Scientific reasoning in real-world laboratories,” [in:] R.J. Sternberg, J. Davidson (Eds.) Mechanisms of Insight, p. 365–395, MA. MIT press, Cambridge. [Google Scholar]
 12. Ehrenreich S. (2009), English as a lingua franca in multinational corporations: Exploring business communities of practice, [in:] A. Mauranen, E. Ranta (Eds.), English as a Lingua Franca: Studies and Findings, p. 126–151, Cambridge Scholars Publisher, Newcastle. [Google Scholar]
 13. Flowerdew J., Wan A. (2006), Genre analysis of tax computation letters: How and why tax accountants write the way they do, “English for Specific Purposes”, 25(2), p. 133–153. [Google Scholar]
 14. Gardner R. (2001), Integrative motivation and second language acquisition, [in:] Z Dörnyei, R. Schmidt (Eds.) Motivation and Second Language Acquisition, p. 1–20, University of Hawaii Press, Honolulu, HI. [Google Scholar]
 15. Garvey D.M. (1969), Simulation: A catalogue of judgements, findings and hunches, [in:] P.J. Tansey (Ed.) Educational Aspects of Simulation, p. 204–227, McGraw-Hill, London. [Google Scholar]
 16. Gastão Saliés T. (1995), Teaching language realistically: role play is the thing; https://eric.ed.gov/?id=ED424753 (access: 04.12.2016). [Google Scholar]
 17. Gerritsen M., Nickerson C. (2009), BELF: Business English as a lingua franca, [in:] F. Bargiela-Chiappini (Ed.), The Handbook of Business Discourse, p. 180–192, Edinburgh University Press, Edinburgh. [Google Scholar]
 18. Goodman J. (1995), Laffirmations: 1001 Ways to Add Humor to Your Life and Work, Health Communications, Deerfield Reech, FL. [Google Scholar]
 19. Hartmann K., Krois J., Waske B. (2018), E-Learning Project SOGA: Statistics and Geospatial Data Analysis,Department of Earth Sciences, Freie Universität Berlin, Berlin; https://www.geo.fu-berlin.de/en/v/soga/Basics-of-statistics/Descriptive-Statistics/Measures-of-Relation-Between-Variables/Contingency-Coeficient/index.html (access: 03.08.2022). [Google Scholar]
 20. Hutchinson T., Waters A. (1987), English for Specific Purposes, Cambridge University Press, Cambridge. [Google Scholar]
 21. Jenkins J. (2009), English as a lingua franca: interpretations and attitudes, “World Englishes”, 28(2), p. 200–207. [Google Scholar]
 22. Kankaanranta A., Louhiala-Salminen L. (2010), “English? – Oh, it’s just work!”: A study of BELF users’ perceptions, “English for Specific Purposes,” 29(3), p. 204–209. [Google Scholar]
 23. Kankaanranta A., Louhiala-Salminen L., Karhunen P. (2015), English in multinational companies: Implications for teaching “English” at an international business school, “Journal of English as a Lingua Franca”, 4(1), p. 125–148. [Google Scholar]
 24. Kotowicz J. (2020), Statystyka matematyczna – wykład ósmy. Testowanie hipotez – część III. Kierunek: matematyka I◦. Specjalność: matematyka finansowa, Instytut Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok; http://math.uwb.edu.pl/~kotowicz/1516-s1r2-SM-Lec08-200408.pdf (access: 03.08.2022). [Google Scholar]
 25. Louhiala-Salminen L., Charles M., Kankaanranta A. (2005), English as a lingua franca in Nordic corporate mergers: Two case companies, “English as a Lingua Franca in International Business Contexts”, 24(4), p. 401–421. [Google Scholar]
 26. Luganskaya E.V. (2013), “Using role play in teaching business English,” [in:] N.G. Bobkova, (Ed.) [Biznes-obrazovanye kak instrument innovatsyonnovo razvitiya ekonomiki: materialy nauchno-prakticheskoy konferentsyi] Irkutsk, 3 December 2012 – 29 March 2013, p. 282–286, Baikal International Business School, Irkutsk. [Google Scholar]
 27. MacIntyre P., Gregersen T. (2012), Emotions that facilitate learning: The positive-broadening power of the imagination, “Studies in Second Language Learning and Teaching”, 2(2), p. 193–213. [Google Scholar]
 28. MacIntyre P.D., MacKinnon S., Clement R. (2009), Toward the development of a scale to assess possible selves as a source of language learning motivation, [in:] Z. Dörnyei, E. Ushioda (Eds.) Motivation, Language Identity and the L2 Self, p. 193–214, Multilingual Matters, Bristol. [Google Scholar]
 29. Nakamura J., Csikszentmihalyi M. (2002), “The concept of flow,” [in:] C.R. Snyder, S.J. Lopez (Eds.) Handbook of Positive Psychology, p. 89–105, Oxford University Press, Oxford. [Google Scholar]
 30. Puvenesvary M. (2003), A Comparative Study of the Criteria Employed by Academics and Workplace Professionals in Evaluating Business Correspondence. Unpublished PhD thesis, The University of Melbourne, Melbourne. [Google Scholar]
 31. Robinson P. (1991) ESP Today: a Practitioner’s Guide, Prentice Hall International, Hemel Hempstead. [Google Scholar]
 32. Siek-Piskozub T. (2001), Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego, PWN, Warszawa. [Google Scholar]
 33. Siek-Piskozub T. (2016), The compatibility of positive psychology and the Ludic strategy in foreign language education, “Glottodidactica”, 43(1), p. 97–106. [Google Scholar]
 34. Simonton D.K. (2002), “Creativity,” [in:] C.R. Snyder, S.J. Lopez (Eds.) Handbook of Positive Psychology, p. 189–201, Oxford University Press, Oxford. [Google Scholar]
 35. Sing C.S. (2017), English as a lingua franca in international business contexts: Pedagogical implications for the teaching of English for Specific Business Purposes, [in:] G. Mautner, F. Rainer (Eds.) Handbook of Business Communication, p. 319–355, Walter de Gruyter Inc., Boston/Berlin. [Google Scholar]
 36. Stoddart A., Chan J., Liu G. (2016), Enhancing successful outcomes of wiki-based collaborative writing: a state-of-the-art review of facilitation frameworks, “Interactive Learning Environments”, 24(1), p. 142–157. [Google Scholar]
 37. Stowers R., Barker R. (2003), Improved student writing in business communication classes: strategies for teaching and evaluation, “Journal of Technical Writing & Communication”, 33(4), p. 337–348. [Google Scholar]
 38. Swales J. M. (1990), Genre Analysis: English in Academic and Research Settings, Cambridge University Press, Cambridge. [Google Scholar]
 39. Szanajda A., Ou F.C. (2017), A Simulation-Based Model for Teaching Business Writing: Exploration and Applications, “International Journal of Learning, Teaching and Educational Research”, 16(2), p. 35–47. [Google Scholar]
 40. Van Ments M. (1983), The Effective Use of Role-play: A Handbook for Teachers and Trainers, Kogan Page, London. [Google Scholar]
 41. Washington M. (2014), The impact of writing assignments in business education: Toward a competitive advantage in the workplace, “American Journal of Business Education”, 7(3), n/a. [Google Scholar]
 42. Więckowska B. (2022), Podręcznik użytkownika – PQStat. Poznań: PQStat Software; http://download.pqstat.pl/Dokumentacja.pdf (access: 03.08.2022). [Google Scholar]
 43. Włosowicz T.M., Kopeć A. (2017, May 18–20) “The acquisition of business correspondence skills at university and in a company.” [Paper presentation]. The 29th International Conference on Foreign/ Second Language Acquisition, Szczyrk, Poland. [Google Scholar]
 44. Zhang Z. (2013), Business English students learning to write for international business: What do international business practitioners have to say about their texts?, “English for Specific Purposes”, 32(3), p. 144–156. [Google Scholar]