Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 (2020)

Artykuły naukowe

Eucharystia jako szczyt i źródło communio

Opublikowane: 30.12.2020

Abstrakt

W niniejszym artykule została podjęta analiza tekstów J. Ratzingera poświęconych zagadnieniu Eucharystii spośród których można wyróżnić najpierw te, w których podejmuje się on refleksji nad tajemnicą Eucharystii omawiając jej źródła. W tekstach tych bawarski teolog stara się określić istotę i trwałość tego sakramentu, widząc w tym niewzruszony fundament dla communio Kościoła. Ten wymiar zostanie przeanalizowany w pierwszej części niniejszego tekstu. W dalszej części omówiono, jaką rolę według bawarskiego teologa pełni Eucharystia w życiu Kościoła oraz jak oddziałuje ona na członków Mistycznego Ciała Chrystusa. Ostatnią część poświęcono realizacji Eucharystii w życiu chrześcijan i jej wpływu na budowanie communio we wspólnocie, którą jest Kościół z uwzględnieniem wskazanych przez J. Ratzingera konkretnych sposobów realizacji kościelnej communio. Bawarski teolog w swej refleksji nad rolą Eucharystii w budowaniu wspólnoty Kościoła nie chce bowiem poprzestać wyłącznie na refleksji teoretycznej, ale wskazuje konkretne sposoby realizacji omawianej rzeczywistości w życiu chrześcijan.

Bibliografia

 1. OCÁRIZ F., La Iglesia, «Sacramentum salutis» según J. Ratzinger, „Pontificia Academia Theologica” 6(2007), s. 161-181. [Google Scholar]
 2. BENEDYKT XVI, List Papieża o tłumaczeniu słów „pro multis” w Modlitwach Eucharystycznych, „L’Osservatore Romano”, 6(2012), wyd. polskie, Città del Vaticano 1980–, s. 30-32. [Google Scholar]
 3. PRZEDPEŁSKI B., Kontrowersje wokół jansenizmu, „Roczniki Teologiczne” 50(2010), s. 248-253. [Google Scholar]
 4. RATZINGER J., Eucharystia – Bóg blisko nas, Kraków: Wydawnictwo M 2005. [Google Scholar]
 5. RATZINGER J., Eucharystia – centrum Kościoła, w: JOSEPH RATZINGER, Teologia liturgii (Joseph Ratzinger Opera Omnia XI), tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 287-337. [Google Scholar]
 6. RATZINGER J., Eucharystia a misja, w: JOSEPH RATZINGER, Teologia liturgii (Joseph Ratzinger Opera Omnia XI), tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 374-399. [Google Scholar]
 7. RATZINGER J., Eucharystia, komunia i solidarność, w: JOSEPH RATZINGER, Teologia liturgii (Joseph Ratzinger Opera Omnia XI), tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 400-415. [Google Scholar]
 8. RATZINGER J., Istota liturgii, w: JOSEPH RATZINGER, Teologia liturgii (Joseph Ratzinger Opera Omnia XI), tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s26-54. [Google Scholar]
 9. RATZINGER J., Myśli przewodnie eucharystycznej odnowy XX wieku, w: JOSEPH RATZINGER, O nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Formułowanie – Przekaz – Interpretacja. Pierwsza część tomu (Joseph Ratzinger Opera Omnia VII/1), tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 37-46. [Google Scholar]
 10. SARTO P. B., Myśl teologiczna Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce” 7(2013), s. s. 23-43. [Google Scholar]
 11. SZYMIK J., „Ponieważ jeden jest chleb…”Eucharystyczna eklezjologia J. Ratzingera,/Benedykta XVI, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 60(2013)5, s. 75-94. [Google Scholar]
 12. TERTULIAN, Apologetyk, tłum. J. Sajdak, Poznań 1947. [Google Scholar]
 13. WALKUSZ J., Jansenizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin: TN KUL 1974, kol. 989-994. [Google Scholar]
 14. ZAMBARBIERI A., Jansenizm, w: Nowa Encyklopedia Chrześcijaństwa, Kielce: Jedność 2017, s. 307. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.