ks. Andrzej Patrzykąt, Problematyka religijno-społeczna felietonów biskupa Jana Bernarda Szlagi, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020, ss. 300.Słowa kluczowe

bp. Szlaga; felieton; problematyka społeczna

A. Patrzykąt, Problematyka religijno-społeczna felietonów biskupa Jana Bernarda Szlagi, Pelplin 2020. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-06-30


Udostępnij

Dalecki, K. (2021). ks. Andrzej Patrzykąt, Problematyka religijno-społeczna felietonów biskupa Jana Bernarda Szlagi, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020, ss. 300. Nasza Przeszłość, 135, 341-351. https://doi.org/10.52204/np.2021.135.341-351

Krzysztof Piotr Dalecki  xkrzysztofdalecki@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1810-0443

kapłan diecezji pelplińskiej, magister lic. teologii, doktorant III roku Historii Kościoła w Instytucie Nauk Teologicznych KUL. Zainteresowania naukowe: dzieje najnowsze diecezji pelplińskiej, dawniej chełmińskiej. Autor m.in. monografii Spem ferens, czyli ks. Antoni Henryk Szuman i jego walka o godność człowieka, Pelplin 2021, 4 artykułów naukowych dot. życia i działalności Sługi Bożego ks. Antoniego Henryka Szumana, 2 artykułów dotyczących reformy pastoralnej ks. Ignacego Henryka von Wessenberga w diecezji konstancjańskiej