Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 125 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Tradycja, zwyczaj, przesąd, proroctwo, plotka na dworze luksemburskim w latach 1292-1342

 • Maksymilian Kuśka
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.125.55-74  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2016

Abstrakt

Mimo postępu nauki, głównie w zakresie teologii, życie codzienne w późnym średniowieczu obfitowało w mnóstwo wydarzeń opartych na bogatych, acz prastarych tradycjach, zwyczajach. Nie można również pominąć licznych przesądów, głęboko zakorzenionych w środowiskach poszczególnych warstw społecznych. Dotyczyło to również szlachty oraz rodów książęcych i królewskich. Podobnie było na dworze Luksemburgów w pierwszej połowie XIV wieku. Ślady ówczesnych tradycji, zwyczajów, przesądów, proroctw czy też zwykłych plotek są często spotykane w najważniejszych materiałach źródłowych powstałych na terenie korony św. Wacława w tamtym okresie. Z wykorzystanych źródeł warto na pierwsze miejsce wysunąć autobiografię cesarza Karola IV, która w bezpośredni sposób pokazuje spojrzenie władcy na różne wydarzenia i zjawiska, również te uznawane za nadprzyrodzone, bądź też wynikłe z woli Boga. Ukazano ponadto liczne tradycje związane z życiem codziennym oraz wyjątkowymi wydarzeniami na dworze królewskim i cesarskim, jak również zabiegi stosowane przez ówczesnych dyplomatów, reprezentujących najważniejsze domu panujące w Europie.

Bibliografia

 1. Dalimilova kronika, Praha 2011. [Google Scholar]
 2. Jan z Żytawy, Zbraslavská kronika. Chronicon aulae regiae, Praha 1976. [Google Scholar]
 3. Karol IV, Vlastní životopis, Praha 1978. [Google Scholar]
 4. Bauer J., Podivné konce českých panovníků, Třebíč 2004. [Google Scholar]
 5. Boras Z., Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1978. [Google Scholar]
 6. Dietmar C. D., Heinrich VII., Graf von Luxemburg, römischer König und Kaiser, [w:] Balduin von Luxemburg. Erzbischof von Trier – Kurfürst des Reiches 1285-1354. Festschrift aus Anlass des 700. Geburtsjahres, red. J. Mötsch, F.-J. Heyen, Mainz 1985, s. 43-53. [Google Scholar]
 7. Elminowski J., Stosunki polityczne między Piastami a Luksemburgami i Wittelsbachami w pierwszej połowie XIV wieku, Toruń 2002. [Google Scholar]
 8. Iwańczak W., Jan Luksemburski. Dzieje burzliwego żywota i bohaterskiej śmierci króla Czech i hrabiego Luksemburga w 21 odsłonach, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 9. Janssen W., Der Tag bei Worringen: 5 Juni 1288, Düsseldorf 1988. [Google Scholar]
 10. Lalou E., Karl v. Valois, [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd 5, München-Zürich 1991, kol. 991. [Google Scholar]
 11. Pauly F., Balduin von Luxemburg als Erzbischof von Trier, [w:] Balduin von Luxemburg. Erzbischof von Trier – Kurfürst des Reiches 1285-1354. Fest-schrift aus Anlass des 700. Geburtsjahres, red. J. Mötsch, F.-J. Heyen, Mainz 1985, s. 175-188. [Google Scholar]
 12. Rosenfeld H., Berthold von Regensburg, [w:] Neue Deutsche Biographie, Bd 2, Berlin 1955, s. 164-165. [Google Scholar]
 13. Schubert E., Kurfürsten und Wahlkönigtum. Die Wahlen von 1308, 1314 und 1346 und der Kurverein von Rhens, [w:] Balduin von Luxemburg. Erzbischof von Trier – Kurfürst des Reiches 1285-1354. Festschrift aus Anlass des 700. Geburtsjahres, red. J. Mötsch, F.-J. Heyen, Mainz 1985, s. 103-117. [Google Scholar]
 14. von Wegele F. X., Albrecht I (römisch-deutscher König), [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 1, Leipzig 1875, s. 224-227. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.