Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 115 (2011): Nasza Przeszłość

Artykuły

Udział Kardynała Stefana Wyszyńskiego w "porozumieniu braterskim" uniwersytetów z Torunia i Ferrary w świetle raportów SB

  • Witold Konopka
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2011.115.429-447  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2011

Abstrakt

Kontakty między Uniwersytetem M. Kopemika w Toruniu a Uniwersytetem w Ferrarze rozpoczęły się w 1962 roku. Od tego czasu władze obu uczelni zaczęły korespondować i utrzymywać bliższe relacje. Przyczyną tych więzi było połączenie obu tych uczelni osobą Mikołaja Kopernika. W Ferrarze w 1503 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego, a jego patronem był Uniwersytet w Toruniu. Więzi między obiema uczelniami były bliższe. Natomiast 4 marca 1963 r. rektor UMK prof. Antoni Swinarski odwiedził Ferrarę, aby wziąć udział w inauguracji nowej siedziby Uczelni. W tym samym roku otrzymał złoty medal Uniwersytetu w Ferrarze. Tematyka prezentowanych badań to dwa przenikliwe wątki. Pierwszy – wizyta polskiej delegacji w Ferrarze w celu podpisania „Porozumienia braterskiego”. Drugi to wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego na tej uroczystości na zaproszenie prof. Dell'Acqua.

Bibliografia

  1. Bejze B., Kronika Soboru Watykańskiego II, Częstochowa 2000. [Google Scholar]
  2. Bełkot J., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-1985, Toruń 1986. [Google Scholar]
  3. Czajkowski Z., Ostatnia sesja Vaticanum II, Warszawa 1966. [Google Scholar]
  4. Perkowska U., Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000. [Google Scholar]
  5. Romaniuk M.P., Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia, T. 2: 1956-1965, Warszawa 1996. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.