Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 139 (2023): Nasza Przeszłość

Recenzje

Rec.: Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 6

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.139.325-346  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Bibliografia

 1. Augustianie w latach 1905-1950. Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie. Okres międzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950, red. E. Kania, Kraków 2008. [Google Scholar]
 2. Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro anno Domini 1939, Vilnae 1939. [Google Scholar]
 3. Czynności arcypasterskie Księdza Kardynała Prymasa Polski, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 41 (1959), s. 57-63, 108-113; [Google Scholar]
 4. Czynności arcypasterskie Księdza Kardynała Prymasa Polski, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 42 (1960), s. 53-64, 215-225, 508-512. [Google Scholar]
 5. Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne Gorzów Wlkp.-Paradyż 1947-1997. Księga jubileuszowa, red. R. Tomczak, Paradyż 1997. [Google Scholar]
 6. Dopierała W., Śp. ks. Bronisław Miller, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 45 (1990), s. 78-79. [Google Scholar]
 7. Elenchus venerabilis cleri archidioeceseos cracoviensis pro anno Domini 1938, Cracoviae 1938. [Google Scholar]
 8. Fonzo W. Di, J. Odoardi, A. Pompei, Bracia Mniejsi Konwentualni. Historia i życie, Niepokalanów 1988 s. 351, 472. [Google Scholar]
 9. Gadacz J. L., Słownik polskich kapucynów, t. 2, Wrocław 1986. [Google Scholar]
 10. Grajkowska L., Ks. Zenon Willa Honorowy Obywatel Wągrowca, Wągrowiec 2001. [Google Scholar]
 11. Grzebień L., Bajko Stanisław, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 41-42. [Google Scholar]
 12. Janaczek S., Petrzyk Leopold, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 650-652; [Google Scholar]
 13. Kalendarz liturgiczny archidiecezji warszawskiej na rok 1993, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 14. Kalendarz liturgiczny archidiecezji warszawskiej na rok 2006, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 15. Kalwarczyk G., Wspomnienie o ks. dr Witoldzie Henryku Maleju (1922-2006), „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 96 (2006), s. 1183-1185. [Google Scholar]
 16. Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej na rok 1958, Kraków 1958 [Google Scholar]
 17. Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej na rok 1962, Kraków 1962. [Google Scholar]
 18. Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej na rok 1967, Kraków 1967. [Google Scholar]
 19. Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej na rok 1972, Kraków 1972. [Google Scholar]
 20. Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej toż na rok 1983, Kraków 1983. [Google Scholar]
 21. Klaus B., Chrobak Walenty (1889-1962), [w:] Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Z. Marek, R. Murawski, Warszawa 2003, s. 38. [Google Scholar]
 22. Kufel R. R., Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945-1956, t. 1, Zielona Góra 2016. [Google Scholar]
 23. Kufel R. R., Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945-1956, t. 3, Zielona Góra 2018. [Google Scholar]
 24. Kupczewska J. M., Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1945-1989, Lublin [2019] [Google Scholar]
 25. Kwiatkowski R., Dzieje klasztoru OO. Franciszkanów w Łagiewnikach w latach 1918-2018, Łódź-Łagiewniki 2020. [Google Scholar]
 26. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 1, Tarnów 1999. [Google Scholar]
 27. Ratajczak M., Wspomnienie pośmiertne o śp. Ks. Prałacie Stanisławie Wiśniewskim, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 53 (1998), s. 152-156. [Google Scholar]
 28. Rocznik archidiecezji gnieźnieńskiej 1958, Gniezno 1958. [Google Scholar]
 29. Rocznik archidiecezji gnieźnieńskiej 1966, Gniezno 1966. [Google Scholar]
 30. Rocznik archidiecezji gnieźnieńskiej 1971, Gniezno [1971]. [Google Scholar]
 31. Rocznik archidiecezji gnieźnieńskiej 1974, Gniezno [1974]. [Google Scholar]
 32. Rocznik archidiecezji gnieźnieńskiej 1982, [Gniezno 1982]. [Google Scholar]
 33. Rocznik archidiecezji warszawskiej zawierający spis duchowieństwa i parafii w roku 1958, Warszawa 1958. [Google Scholar]
 34. Rocznik archidiecezji warszawskiej zawierający spis duchowieństwa, parafii i innych instytucji kościelnych 1990, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 35. Rocznik diecezji opolskiej 1981, Opole 1981. [Google Scholar]
 36. Schletz A., Petrzyk Leopold, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 25, Wrocław 1980, s. 711-712; [Google Scholar]
 37. Strzelecki S., Ksiądz dr Józef Czerniawski w życiu i posłudze kapłańskiej, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 12 (1986), nr 4, s. 138-139. [Google Scholar]
 38. Umiński W., Petrzyk Leopold, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 404-405. [Google Scholar]
 39. Wielgat D., Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza w latach 1895-1970, Lublin 1993. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.