Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 127 (2017): Nasza Przeszłość

Artykuły

Wybitne postacie krośnieńskich kapucynów

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2017.127.241-256  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2017

Abstrakt

Artykuł przedstawia sylwetki kapucynów klasztoru w Krośnie, uznanych umownie za wybitniejszych. Zostali pokrótce scharakteryzowani przełożeni: Innocenty Barth, Kryspin Wróblewski, Leopold Szczepanowski, Józef Krzysik, Alfons Ziębowicz, Abel Mordziński, Augustyn Watras, Kazimierz Niczyński i Ambroży Mayer, kapłani: Firminian Kuzel, Feliks Mayerhofen, Leon Doliński, Benedykt Krawczyk, Florian Janocha, Konstanty Jaroń, Honorat Jedliński, Marceli Surman, Felicjan Piskor i Władysław Zając, oraz bracia: Klaudiusz Sikorski, Dominik Waydowicz, Szczepan Folcik, Albin Szulik, Rajmund Półchłopek i Kryspin Totoń. Można stwierdzić, że w klasztorze kapucynów w Krośnie przełożeni zapisali się głównie jako dbający o stronę materialną wspólnoty zakonnej, kapłani dali się poznać jako duszpasterze, zwłaszcza kaznodzieje i spowiednicy, bracia zakonni natomiast zasłużyli się spełniając obowiązki domowe na rzecz wspólnoty zakonnej. Od tej też strony zakonnicy dawali się poznać mieszkańcom miasta.

Bibliografia

 1. Czuba M., Kościół i klasztor OO. Kapucynów w Krośnie, Krosno 1996. [Google Scholar]
 2. Duchniewski J., Doliński Leon, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 622. [Google Scholar]
 3. Duchniewski J., Janocha Florian, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 997, kol. 978. [Google Scholar]
 4. Duchniewski J., Jaroń Konstanty, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 1042. [Google Scholar]
 5. Duchniewski J., Jedliński Honorat, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 1137-1138. [Google Scholar]
 6. [Fischer K.], Wspomnienie pośmiertne. (Diecezja przemyska). Mowa na pogrzebie śp. p. o. J. Krzysikiewicza, kapucyna, miana w Krośnie 26 maja 1882, „Wiadomości Kościelne”, 10:1882, nr 13 s. 97-100. [Google Scholar]
 7. Gadacz J. L., Słownik polskich kapucynów, t. 1-2, Wrocław 1985-1986. [Google Scholar]
 8. Gadacz K., Inwentarz Archiwum Prowincji Krakowskiej Zakonu OO. Kapucynów, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2:1961, s. 53-165. [Google Scholar]
 9. Gadacz K., Katalog rękopisów bibliotecznych Prowincji Krakowskiej Zakonu OO. Kapucynów 1600-1900, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 7:1963, s. 95-272. [Google Scholar]
 10. Komosiński Z., Działalność oświatowa Honorata Jedlińskiego OFMCap wśród Polonii brazylijskiej (1901-1906), „Studia Polonijne”, 49:1981, s. 229-246. [Google Scholar]
 11. Marecki J., Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej, Kraków 2000. [Google Scholar]
 12. Pietrzycki J., Włoskie Madonny, Kraków 1928. [Google Scholar]
 13. Prejs R., Kapucyni, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 732- 740. [Google Scholar]
 14. Sarna W., Kościół i klasztor OO. Kapucynów w Krośnie, „Dzwonek Trzeciego Zakonu”, 6:1890, s. 333-342. [Google Scholar]
 15. Schematismus ecclesiarum et universi cleri Dioecesis Premislensis 1842- 1939. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.