Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 127 (2017): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec klasztoru OO Kapucynów w Krośnie w latach 1981-1989

  • Krzysztof Kaczmarski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2017.127.267-300  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2017

Abstrakt

W latach 1982-89 klasztor oo. Kapucynów w Krośnie należał do tych jednostek administracyjnych Kościoła katolickiego na terenie ówczesnego województwa krośnieńskiego, które udzielały zdecydowanego wsparcia lokalnym strukturom „Solidarności” i wokół których ogniskowała się działalność miejscowych środowisk opozycyjnych. Ojciec gwardian Bogusław Piechuta oraz jego zakonni współbracia: o. Ryszard Śleboda i o. Zdzisław Duma, należeli do bezkompromisowych przeciwników władzy komunistycznej. Z tego powodu byli inwigilowani i rozpracowywani przez funkcjonariuszy Wydziału IV SB WUSW w Krośnie. Autor artykułu stara się odtworzyć działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa wobec tego klasztoru w latach 1982-1989. Pokazuje również wymierzone w tą wspólnotę zakonną działania administracyjne prowadzone przez krośnieński Wydział do Spraw Wyznań.

Bibliografia

  1. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, Warszawa 2010. [Google Scholar]
  2. Gościński G., Opozycja na Podkarpaciu w latach 1981-1989, [w:] Z dziejów Solidarności Podkarpackiej1980-1990, red. B. Adamski, Krosno 1992. [Google Scholar]
  3. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004. [Google Scholar]
  4. Piotrowski P., Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975-1990, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1, 2003. [Google Scholar]
  5. Twarze bezpieki w Polsce południowo-wschodniej 1944-1990.Informator personalny, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2007. [Google Scholar]
  6. Wyrwich M., Kapelani Solidarności 1980-1989, t. 3, Warszawa 2009. [Google Scholar]
  7. Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.