Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 46 (1976): Nasza Przeszłość

Artykuły

Przemiany stylowe kościoła parafialnego w Krośnie od XIV do XX wieku

 • Juliusz Ross
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1976.46.141-152  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1976

Abstrakt

Architektura kościoła farnego w Krośnie przedstawia dużą wartość historyczną i artystyczną. Wraz ze swym wyposażeniem stanowiła od wieków jeden z najcenniejszych obiektów sakralnych diecezji. Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie przemian stylowych kościoła parafialnego w Krośnie w okresie od XIV do XX wieku.

Bibliografia

 1. Bochnak A., Z dziejów malarstwa gotyckiego na Podkarpaciu. „Prace Komisji Historii Sztuki” Kraków 1935 (6). [Google Scholar]
 2. Federkiewicz J., Kapituła przemyska obrządku łacińskiego. „Kronika Diecezji Przemyskiej” 1913 (13). [Google Scholar]
 3. Lepiarczyk J., Fazy budowy kościoła Mariackiego w Krakowie w wiekach średnich. „Rocznik Krakowski” 1959 (34) z. 3. [Google Scholar]
 4. Lewicka A., Krosno w wiekach średnich. Krosno 1933. [Google Scholar]
 5. Miłobędzki A., Kościoły ściennofilarowe, w: Rokoko, Warszawa 1970. [Google Scholar]
 6. Ross J., Zniszczenia wojenne i ochrona zabytków w rejo nie Beskidu Niskiego. „Ziemia”, Warszawa 1948 (27). [Google Scholar]
 7. Rudkowski T., Badania nad rozmiarami cegły średniowiecznego Wrocławia. Wrocław 1955. [Google Scholar]
 8. Rybus H., Prymas Maciej Drzewicki — Działalność kościelna w diecezji przemyskiej. Warszawa 1968. [Google Scholar]
 9. Tatarkiewicz W., O pewnej grupie kościołów polskich z pocz. XVII wieku. „Sztuki Piękne”, Warszawa 1926 (2) nr 6. [Google Scholar]
 10. Tomkowicz S., Style w architekturze kościelnej. Kraków 1923. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.