Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 109 (2008): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: W. Koszewierski, „Dominikanie klasztorów ruskich połowa XV-XVI wiek", Lublin 2006

  • Krzysztof Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2008.109.339-351  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2008

Bibliografia

  1. Kaczmarek K., Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005. [Google Scholar]
  2. Kielar P., Dominikanie w Kamieńcu Podolskim, w: Pasterz i twierdza. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu Biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, pod red. J. Wólczańskiego, Kraków-Kamieniec Podolski 2001. [Google Scholar]
  3. Kłoczowski J., Klasztor dominikański w Lublinie w prowincji polskiej w XVI wieku, w: Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lilakowi, pod red. M. Surdackiego, Lublin 2002. [Google Scholar]
  4. Mulchahey M. M., ,,First the Bow is bent in Study...”. Dominican Education before 1350, Toronto 1998. [Google Scholar]
  5. Popielas-Szultka B., Na styku trzech kultur - polskiej, pomorskiej i niemieckiej. Dominikanie słupscy od schyłku XIII w. do początków XVI stulecia, w: IV Konferencja Kaszubsko-Słowińska, pod red. H. Rybickiego, Słupsk 1996. [Google Scholar]
  6. Wiesiołowski J., Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średniowiecza, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. 1, pod red. J. Kłoczowskiego, Warszawa 1975. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.