Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 140 (2023): Nasza Przeszłość

Artykuły

Testamenty chorych Szpitala Świętego Ducha w Rzymie w XVIII-XIX wieku

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.140.103-129  [Google Scholar]
Opublikowane: 27.12.2023

Abstrakt

Ufundowany w 1198 r. przez Innocentego III największy w Europie Szpital Świętego Ducha w Rzymie, a prowadzony przez zakon o tym samym wezwaniu, stał się modelem dla innych szpitali w świecie chrześcijańskim. Pełnił dwie funkcje: przytułku dla podrzutków oraz lecznicy dla chorych.
Tematem rozważań są testamenty, spisywane przez chorych w Szpitalu Świętego Ducha, a sporządzane z reguły w obliczu ciężkiej choroby. Spisywał je w obecności świadków archiwista szpitalny, a gdy nie był obecny, czynił to dyżurujący spowiednik lub inny kapłan. Testamenty miały stałą konwencję, odnoszącą się tak do duszy i ciała. Ta pierwsza była zawsze w centrum. Testatorzy podkreślali, że duszę poświęcają Bogu, zaś ciało ma być pogrzebane w skromnej ceremonii na cmentarzu szpitalnym. W aktach ostatniej woli często występowały zapisy na cele charytatywne, również na szpital.

Bibliografia

 1. Antosiewicz K., Opieka nad chorymi i biednymi w krakowskim Szpitalu Świętego Ducha (1220-1741), „Roczniki Humanistyczne”, 26, 1978, z. 2, s. 35-79 [Google Scholar]
 2. Antosiewicz K., Zakon Ducha Świętego w Polsce średniowiecznej, NP, 23, 1966, s. 167-198. [Google Scholar]
 3. Brune P., Histoire de l'Ordre Hospitalier du Saint-Esprit, Paris 1892 [Google Scholar]
 4. De Angelis P., Guido di Montpellier Montpellier - Innocenzo III – la fondazione dell’Ospedale Apostolico di Santo Spirito in Santa Maria in Sassia, Roma 1962 [Google Scholar]
 5. De Angelis P., L'ospedale di S. Spirito in Saxia dalle origini al 1300,, Roma 1960 vol. I [Google Scholar]
 6. De Angelis P., L’Ospedale Apostolico di Santo Spirito in Saxia nella mente e nel cuore dei papi, Roma 1955 [Google Scholar]
 7. De Angelis P., L’ospedale di Santo Spirito in Saxia, Vol. I, Dal 1301 al 1500, Roma 1960 [Google Scholar]
 8. La Cava F., Liber Regulae Sancti Spiritus. Testo comentato, Milano 1947 [Google Scholar]
 9. Paglia V., Storia dei poveri, Milano 1994 [Google Scholar]
 10. Geremek B., Ludzie marginesu społecznego w średniowiecznym Paryżu XIV-XV wiek, Wrocław 1971 [Google Scholar]
 11. Surdacki M., Dzieci porzucone w Rzymie i okolicach w XVIII wieku, „Roczniki Nauk Społecznych”, 22, 1994, z. 2, s. 84–108 [Google Scholar]
 12. Surdacki M., Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku, Lublin 1998 [Google Scholar]
 13. Surdacki M., Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Lublin 2015 [Google Scholar]
 14. Surdacki M., Il brefotrofio dell’Ospedale di Santo Spirito in Roma nel XVIII secolo, Conferenze 115, Varsavia - Roma 2002 [Google Scholar]
 15. Surdacki M., Małżeństwa wychowanek Szpitala Świętego Ducha w Rzymie w XVII–XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1996, nr 2, s. 137–156 [Google Scholar]
 16. Surdacki M., Marriages of Wards of Rome’s Holy Spirit Hospital in the 17th and 18th centuries, „Acta Poloniae Historica”, 79, 1999, s. 99-122 [Google Scholar]
 17. Surdacki M., Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia, Lublin 2020, [Google Scholar]
 18. Surdacki M., La vita religiosa nel „Conservatorio” dell’ospedale di Santo Spirito in Roma, nei secoli XVII-XVIII, „Ricerche di storia sociale e religiosa”, 27, 1998, nr 54, s. 149-165. [Google Scholar]
 19. Surdacki M., L’abbandono dei bambini a Roma e dintorni nel secolo XVIII, „Archivio della Società romana di storia patria”, 123, 2000, s. 169-199 [Google Scholar]
 20. Surdacki M., I trovatelli nelle famiglie affidatarie a Roma e nei dintorni nel Settecento, „Ricerche di storia sociale e religiosa”, 30, 2001, nr 59, s. 91-120 [Google Scholar]
 21. Surdacki M., Il ”Conservatorio” e la ”Scuola dei putti” nell’Ospedale di Santo Spirito di Roma nei secoli XVII-XVIII, Atti del convegno internazionale sull’antico ospedale di Santo Spirito di Roma, „Il Veletro. Rivista della Civiltà Italiana”, 45, 2001, nr 5-6, s. 253-267 [Google Scholar]
 22. Surdacki M., Le condizioni fisiche degli ospiti del brefotrofio di Santo Spirito in Roma nel XVIII secolo, „Medicina nei secoli”, 14, 2002, nr 1, s. 111-134 [Google Scholar]
 23. Surdacki M., Le nutrici a Roma e nello Stato pontificio nei secoli XVII-XVIII, „Archivio della Società romana di storia patria”, 125, 2002, s. 105-126 [Google Scholar]
 24. Surdacki M., La scuola per i maschi nell’Ospedale di Santo Spirito di Roma nei secoli XVII-XVIII., „Studium”, 99, 2003, nr 2, s. 256-284 [Google Scholar]
 25. Surdacki M., La sorte degli esposti dell’Ospedale di Santo Spirito di Roma nel ’700 , „Ricerche di storia sociale e religiosa”, 36, 2007, nr 72, s. 7-43 [Google Scholar]
 26. Surdacki M., Il Conservatorio di Santo Spirito di Roma nei secoli XVII-XVIII, „Ricerche di storia sociale e religiosa”, 38, 2009, nr 75, s. 21-42. [Google Scholar]
 27. Surdacki M., Infirmeria Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII wieku. Perspektywy badawcze, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 110, 2018, s. 381-394. [Google Scholar]
 28. Rigon A., I testamenti come atti di religiosita pauperistica, w: La conversione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV, Spoleto 1991, s. 391-414 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.