Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 122 (2014): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Księga cudów i łask. Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Janowie Lubelskim, Zenon Ł. Baranowski (oprac.), Zamość 2014

  • Elżbieta S. Monika Albinak SDP
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.122.219-226  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2014

Bibliografia

  1. Albiniak A., Krakowska wersja janowskiego Miraculum – oryginał czy kopia, „Nasza Przeszłość”, t. 121: 2014, s. 103-130. [Google Scholar]
  2. Kozdra D., O tym, który próbuje „zatrzymać wieczność dłużej niż na sekundę” – wywiad z Radosławem Czubą, „Gazeta Janowska”, Nr 5(50)/2014, s. 13. [Google Scholar]
  3. Nastalska J., Miracula Janowskie z lat 1645 – 1814 „Roczniki Humanistyczne”, t. XLV, 1997, z. 2, s. 109. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.