Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 113 (2010): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Nauczanie języka łacińskiego w szkołach jezuickich w XVI i XVII wieku

 • Justyna Łukaszewska-Haberkowa
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2010.113.295-305  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2010

Abstrakt

Nauczanie języka łacińskiego w szkole jezuickiej XVI i XVII wieku prowadzono w różnorodny sposób: początkowo brakowało odpowiednich wskazówek, a także praktyki, stopniowo ukształtowała się metodyka, w której wykorzystywano wzorce humanistyczne, nawet jeśli pochodziły ze szkół innowierczych. Wreszcie od XVII wieku zaczęło obowiązywać ujednolicone „Ratio studiorum”. Wprowadzano je w szkołach uwzględniając ich uwarunkowania i potrzeby. Znakomitą jakość nauczania języka łacińskiego, z której słynęły kolegia jezuickie w XVII wieku, zawdzięczano utrwaleniu wymienionych wyżej wzorców, jak również podporządkowaniu jej ogólnym ideałom wychowawczym: doskonałej moralności prowadzącej do zbawienia.

Bibliografia

 1. Bednarski S., Podstawowe zasady szkolnictwa jezuickiego, [w:] Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów., wstęp, wybór i opracowanie J. Paszenda SJ, Kraków 1994, s. 19n. [Google Scholar]
 2. Bednarski S., Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933. [Google Scholar]
 3. Cytowska M., Od Aleksandra do Alwara. Gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1968. [Google Scholar]
 4. Danysz A., Studia z dziejów wychowania w Polsce, Kraków 1921. [Google Scholar]
 5. Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699), opr. B. Lisiak SJ, L. Grzebień SJ, Kraków 2005. [Google Scholar]
 6. Natoński B., Szkolnictwo jezuickie w dobre kontrreformacji, [w:] Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce., Wybór artykułów., wstęp, wybór i opracowanie J. Paszenda SJ, Kraków 1994, s. 41. [Google Scholar]
 7. Piechnik L., Nowe elementy wniesione przez jezuitów do szkolnictwa polskiego w XVI wieku, [w:] Collectanea Theologica 46, 1976 f. I s. 67-77. [Google Scholar]
 8. Puzynina J., Thesaurus Grzegorza Knapiusza, siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem polskim, Wrocław 1961. [Google Scholar]
 9. Winniczuk L., Grzegorz Knapiusz jako naśladowca L. Anneusza Seneki, [w:] Od starożytności do współczesności, Warszawa 1981, s. 208-223. [Google Scholar]
 10. Winniczuk L., Szkoła jezuicka w zwierciadle szkolnego teatru jezuickiego, [w:] Winniczuk L., Od starożytności do współczesności, Warszawa 1981, s. 235-246. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.