Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 106 (2006): Nasza Przeszłość

Artykuły

Śp. ks. prof. dr hab. Ludwik Piechnik SJ (1920-2006)

 • Stanisław Cieślak SJ
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2006.106.7-25  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2006

Abstrakt

Artykuł został poświęcony zmarłemu w 2006 roku jezuicie ks. prof. dr hab. Józefowi Piechniku. Zmarły historyk był wybitnym znawcą szkolnictwa jezuickiego, profesorem Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, doktorem honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego. Pełnił w swoim życiu wiele różnych funkcji i zadań. Był m.in. dyrektorem Wydawnictwa WAM, pedagogiem i wychowawcą młodzieży, prezesem Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej, współtwórcą i honorowym prezesem Fundacji im. Ruperta Mayera - Dzieło Pomocy Dzieciom, przyjacielem Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie. Odznaczono go medalem Cracoviae Merenti.

Bibliografia

 1. Darowski R., Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów, Kraków 2001. [Google Scholar]
 2. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996. [Google Scholar]
 3. Grzebień L., Dotychczasowa literatura o wkładzie jezuitów polskich do nauki i kultury, w: Wkład jezuitów do nauki i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, pod red. I. Stasiewicz-Jasiukowej, Kraków-Warszawa 2004. [Google Scholar]
 4. Jezuici a kultura polska, pod red. L. Grzebienia, S. Obirka, Kraków 1993. [Google Scholar]
 5. Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania w Starej Wsi, pod red. S. Dytka i L. Grzebienia, Przemyśl 1989. [Google Scholar]
 6. Mółka J., Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874- 1945), Kraków 2004. [Google Scholar]
 7. Piechnik L., Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548- 1599), Kraków 2003. [Google Scholar]
 8. Preisner J., Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, t. II, Kraków 2003. [Google Scholar]
 9. Stasiewicz-Jasiukowa I., O kondycji naukowej jezuitów polskich (od roku 1773 do XXI wieku), w: Wkład jezuitów do nauki i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, pod red. I. Stasiewicz-Jasiukowej, Kraków-Warszawa 2004. [Google Scholar]
 10. Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, wstęp, wybór i oprac., mapki, wykaz szkół, bibliografia, indeks J. Paszenda, Kraków 1994. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>