Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 105 (2006): Nasza Przeszłość

Recenzje

"Mając bractwo prześwietne..." Recenzja: Sz. Tracz, Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598-1772), Wydawnictwo UNUM, Kraków 2005

 • Dominika Burdzy
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2006.105.315-328  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2006

Bibliografia

 1. Bochnak W., Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej od XVI w. do 1810 r., Wrocław 1983. [Google Scholar]
 2. Borcz H., Bractwa religijne w kościołach parafialnych diecezji przemyskiej w okresie przedrozbiorowym, „Roczniki teologiczno-kanoniczne” 28:1981, s. 80. [Google Scholar]
 3. Chmiel A., Spór bractw kościelnych o pierwszeństwo w procesji Bożego Ciała, w: Szkice krakowskie, Kraków 1939-1947. [Google Scholar]
 4. Chorzępa M., Gorzkie żale, ich geneza i rozwój historyczny, „Nasza Przeszłość”, t. 12:1960, s. 233-239. [Google Scholar]
 5. Czarciński I., Bractwa w wielkich miastach państwa krzyżackiego w średniowieczu, Toruń 1993. [Google Scholar]
 6. Flaga J., Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004. [Google Scholar]
 7. Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002. [Google Scholar]
 8. Wiślicz T., Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 9. Wiśniowski E., Bractwa religijne na ziemiach polskich w średniowieczu, „Roczniki Humanistyczne”, t. 17:1969, z. 2. [Google Scholar]
 10. Zaremska H., Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznych życia religijnego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.