Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 62 (1984): Nasza Przeszłość

Sylwetki, wspomnienia

Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910-1983). Życie i działalność

  • ks. Marek T. Zahajkiewicz
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1984.62.211-235  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1984

Abstrakt

Bp Marian Rechowicz urodził się 4 września 1910 r. w Husiatynie nad Zbruczem. W 1928 r. ukończył z tytułem licencjata Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza we Lwowie. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie wstąpił do seminarium duchownego w tym mieście. seminarium. W 1933 r., po studiach filozoficznych, teologicznych i historycznych na Uniwersytecie im. Jeana Kazimierza, przyjął święcenia kapłańskie w kościele św. Arcybiskupa Bolesława Twardowskiego. Początkowo był wikariuszem parafialnym do 1938 r., następnie został prefektem lwowskim. prefektem lwowskiego seminarium duchownego i asystentem na Uniwersytecie. W 1939 r. uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie rozprawy z zakresu historii Kościoła. W 1945 r. wstąpił do seminarium duchownego, które zostało przeniesione do Kalwarii Zebrzydowskiej koło Krakowa. W tym samym roku został mianowany asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1947 r. uzyskał habilitację, a w 1950 r. został profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. gdzie w 1952 r. został prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Teologii. W latach 1956-1965 był rektorem. W 1975 r. przeszedł na emeryturę. Dwa lata wcześniej, w roku 1973, został mianowany wikariuszem kapitulnym arcybiskupstwa w Lubaczowie, a następnie konsekrowany na biskupa i mianowany administratorem apostolskim w Lubaczowie 31 grudnia tego samego roku. Zmarł 28 września 1983 r. w Lublinie i został pochowany w Lubaczowie. Był autorem licznych prac z zakresu historii Kościoła i znawcą średniowiecza. W swoich badaniach nad średniowieczem koncentrował się na czterech zagadnieniach: historii Kościoła wschodniego w Polsce, historii Kościoła w Polsce, historii kształcenia duchowieństwa, historii teologii w Polsce oraz studiami nad koncepcją uniwersytetu, którym poświęcił liczne artykuły. Jest twórcą polskiej szkoły studiów nad historią teologii i kultury religijnej, prowadzonych według jego metody badawczej.

Bibliografia

  1. Bibliografia prac opublikowanych Biskupa Prof. Dra Mariana Rechowicza. Zestawił S. Libro w s ki. RTK t. 24: 1977 z. 4, s. 11—24. [Google Scholar]
  2. Bibliografia prac opublikowanych ks. prof. dra Mariana Rechowicza. Zestawił S. Librowski, ABMK t. 21: 1970, s. 9—19. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6635 [Google Scholar]
  3. Biskup Profesor Marian Rechowicz, RTK t. 24: 1977 z. 4 s. 7—10. [Google Scholar]
  4. Ksiądz Profesor Doktor Marian Rechowicz, ABMK t. 21: 1970, s. 3—7. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6633 [Google Scholar]
  5. Zahajkiewicz M. T., Ksiądz Biskup Prof. Dr hab. Marian Rechowicz, „Biuletyn Informacyjny KUL” R. 6: 1977 nr 1(11, s. 57—62. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.