Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 85 (1996): Nasza Przeszłość

Artykuły

Rzeźby Zygmunta Otto w bazylice limanowskiej

  • Józef Szymon Wroński
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1996.85.371-388  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1996

Abstrakt

Zygmunt Otto (1874-1944), polski rzeźbiarz głównie działający w Warszawie, zaprojektował rzeźby i reliefy dla Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Na głównej fasadzie kościoła znajdują się m.in.: Grupa Ukrzyżowania, Matka Boska Bolesna, a także przedstawienie Maryi z siedmioma mieczami w sercu, będące odpowiednikiem Grupy Ukrzyżowania. W niszach zewnętrznych kaplic umieszczone są posągi świętych Stanisława Kostki i Kazimierza Jagiellończyka. Wnętrze kościoła ozdabiają m.in.: grupa triumfalna, nawiązująca do motywu Grupy Ukrzyżowania na fasadzie, reliefy w oparciach konfesjonałów przedstawiające sakrament pokuty oraz reliefy w stallach chórowych ukazujące Matkę Boską Bolesną i ewangelistę Jana w drodze do grobu Chrystusa oraz Zmartwychwstałego. Dzieła Zygmunta Ottona dla Bazyliki w Limanowej to dojrzałe dzieła artysty. Tekst uzupełnia biografię artysty o prace, które dotychczas były nieznane historykom sztuki.

Bibliografia

  1. Bednarczyk P., Limanowa. Matka Boża Bolesna, w: Sanktuaria Diecezji Tarnowskiej, „Tarnowskie Studia teologiczne”, t. 9:1993. [Google Scholar]
  2. Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, t. 2, Warszawa 1974. [Google Scholar]
  3. Dobrzeniecki T., Niektóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t: 15, 1971. [Google Scholar]
  4. Janicka-Krzywda U., Atrybut, Patron, , Kraków 1987. [Google Scholar]
  5. Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1991. [Google Scholar]
  6. Kowecki Jerzy, Konstytucja 3 Maja, Warszawa 1983. [Google Scholar]
  7. Majda J., Młodopolskie Tatry Literackie, Kraków 1989. [Google Scholar]
  8. Omilanowska M., Most i wiadukt księcia Józefa Poniatowskiego, Warszawa 1991. [Google Scholar]
  9. Ziółek J., Konstytucja 3 Maja. Kościelno-narodowe tradycje święta, Lublin 1991. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.