Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 41 (1974): Nasza Przeszłość

Artykuły

Anna Maria Marchocka, m. Teresa od Jezusa (1603-1652) karmelitanka bosa

  • Karol Górski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1974.41.21-28  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1974

Abstrakt

W artykule ukazano życie i działalność karmelitanki bosej Anny Marii Marchockiej.

Bibliografia

  1. Górski J. A., Dilige et quod vis fac, Warszawa 1951. [Google Scholar]
  2. Górski Karol, [Wstęp do autobiografii m. Teresy od Jezusa], w: Pisarze ascetyczno-mistyczni Polski, t. 2, Poznań 1939. [Google Scholar]
  3. Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, cz. 1: 966—1795, Lublin 1962. [Google Scholar]
  4. Świątek F. o., Z dziejów polskiego żywotopisarstwa świętych, Lublin 1937. [Google Scholar]
  5. Vie et vertus heroiąues de la mere Terese de Jesus (Marchocka), Lille— Paris—Bruges 1905. [Google Scholar]
  6. Wielebna matka Teresa od Jezusa, Maria Anna Marchocka, karm. bosa 1603—1652, Kraków 1931 (przer. z franc.). [Google Scholar]
  7. Ciesielska-Borkowska S., Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim, Kraków 1939, Rozprawy Wydz. Filol. PAU, t. 66 nr 1. [Google Scholar]
  8. (Filek) Otto od Aniołów o. karm. bosy, Duchowość zakonna według nauki o. Hieronima od św. Jacka, Kraków 1965. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.