Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 78 (1992): Nasza Przeszłość

Artykuły

"Vita Annae ducissae Silesiae"

  • Patrycja Magdalena Ksyk
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.78.127-150  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1992

Abstrakt

Anna Śląska (1204-1265), żona Henryka II Pobożnego, podobnie jak inne bogobojne córki rodów książęcych XIII w., reprezentowała franciszkański typ świętości. W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajduje się kodeks z XIV wieku obejmujący m.in. "Vita Annae ducissae Silesae". Oryginalna, niezachowana "Vita" powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XIII w. Jej autorem był anonimowy franciszkanin z klasztoru wrocławskiego, niedaleko dworu królewskiego. Dzieło powstało na zamówienie Klarysek, których założycielką i patronką była Anna. Zakonnice zabiegały o kanonizację księżniczki. Ponieważ jednak ich kult nie był szeroko rozwinięty, nie podjęto żadnych oficjalnych wysiłków w tym kierunku. Jedynym śladem idei kanonizacji jest łacińska "Vita Annae", mająca niewielką wartość literacką. Bardziej przypomina rejestr pobożnych dzieł księżniczki. Z drugiej strony jest niezastąpionym źródłem pozwalającym poznać osobowość Anny, a przede wszystkim dzieło hagiograficzne: pobożność chrystocentryczną, surową ascezę, działalność charytatywną i współczujący charakter duchowości księżniczki. Dla czytelników "Vita" była dowodem świętości jej bohatera, pełniła także rolę dydaktyczną i moralizującą, zachęcając do podobnego życia i działania w duchu ewangelicznej miłości do Boga i bliźniego. "Vita Annae" jest niewątpliwie kolejnym przykładem obecności i recepcja ideałów franciszkańskich wśród ludności polskiej w średniowieczu.

Bibliografia

  1. Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895. [Google Scholar]
  2. Hertel J. , Kobieta polska XIII wieku w świetle ówczesnej historiografii, Warszawa 1975. [Google Scholar]
  3. Jasiński K., Rodowód Piastów śląskich, t. 1, Wrocław 1973. [Google Scholar]
  4. Kutrzeba S., Ideał i życie kobiety w Polsce wieków średnich, „Ateneum Polskie” R. l t. 4: 1908 . [Google Scholar]
  5. Kwiatkowski S. , Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności w Polsce do końca XIII wieku, „Roczniki Towarzystwa w Toruniu” R.79 z. 3, Warszawa 1980. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.