Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 36 (1971): Nasza Przeszłość

Artykuły

Habilitacja ks. Józefa Bilczewskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w r. 1890

  • Karol Lewicki
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1971.36.261-270  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1971

Abstrakt

x

Bibliografia

  1. Barycz H., Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969. [Google Scholar]
  2. Bilczewski J., Giovanni Eattista de Rossi, „Przegląd polski” t. 27: 1893, s. 587-600. [Google Scholar]
  3. Finkel L., Starzyński S., Historia Uniwersytetu lwowskiego, t. 2 1869—1894, Lwów 1894. [Google Scholar]
  4. Latosiński J., Życiorys ks. dr Józefa Bilczewskiego metropolity lwowskiego, Kraków 1901. [Google Scholar]
  5. Michalewska K., Habilitacje w Uniwersytecie Jagiellońskim 1848-1918, „Zeszyty Naukowe UJ” t. 71: 1963, Prace Historyczne z. 12. [Google Scholar]
  6. Tarnawski M., Arcybiskup Józef Bilczewski. Krótki rys życia i prac, Lwów 1924. [Google Scholar]
  7. Wydział Teologiczny uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918—1933, Lwów 1934. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.