Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2023)

Artykuły

Rola prywatnego detektywa w poszukiwaniach osób zaginionych

 • Adrian Wasik
 • Weronika Strynkowska
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.8467  [Google Scholar]
Opublikowane: 2024-01-29

Abstrakt

Zjawisko zaginięcia osób niewątpliwie stanowi problem społeczny. Problematyka zaginięć osób jest skomplikowana, wielopłaszczyznowa, wieloaspektowa i interdyscyplinarna. Poszukiwania osób zaginionych co do zasady prowadzone są przez Policję, która została przez ustawodawcę upoważniona do realizacji tego rodzaju zadań. Niewątpliwie rozwiązania legislacyjne, systemowe, organizacyjne i techniczne pozwalają funkcjonariuszom Policji na profesjonalne wykonywanie czynności służbowych związanych z poszukiwaniem osób zaginionych, chociaż należy pamiętać, że zaginięcie osoby to sytuacja, w której nie jest znane miejsce pobytu osoby fizycznej i zachodzi konieczność jej odnalezienia, być może także w celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia lub wolności. Jednak Policja nie jest jedynym podmiotem, który może wykonywać czynności w związku z poszukiwaniem osób zaginionych. W rzeczywistości społecznej, w której funkcjonuje gospodarka wolnorynkowa, świadczone są usługi detektywistyczne, a w ich ramach zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość wykonywania czynności w zakresie poszukiwania osób zaginionych.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Aleksandrowicz T., Konieczny J., Konik A., Podstawy detektywistyki: usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 3. Brakoniecki D., Detektywistyka. Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie, Difin, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Brylak J., Ustawa o usługach detektywistycznych – komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Furman-Łajszczak K., Badania DNA z pomocą osobom zaginionym oraz ofiarom konfliktów zbrojnych – możliwość tworzenia baz danych profili DNA przez organizacje pozarządowe, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2014, t. XVIII. [Google Scholar]
 6. Gozdór G., Usługi detektywistyczne – komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 7. Gruza E., Genetyka – zaginionym, w: V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.), Kryminalistyka dla prawa, prawo dla kryminalistyki, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2010. [Google Scholar]
 8. Gruza E., Zaginieni czy zagubieni – kilka uwag o prawnych aspektach poszukiwań osób zaginionych w Polsce, w: T. Kalisz, M. Trzciński (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. LVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020. [Google Scholar]
 9. Jurecka M., Niedzielski T., Poszukiwania osób zaginionych w terenach otwartych. Przegląd stosowanych metod, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego” 2020, nr 47. [Google Scholar]
 10. Łabuz P., Michalski M., Ustawa o usługach detektywistycznych – komentarz, Difin, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 11. Łopuszyński A., Poszukiwania osób zaginionych, Materiały dydaktyczne nr 197, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zakład Służby Kryminalnej, Legionowo 2020. [Google Scholar]
 12. Stefanowicz B., Informacja. Wiedza. Mądrość, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 13. Widacki J. (red.), Kryminalistyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 14. Wojtal J., Milewicz M. (red.), Detektywistyczne usługi – egzamin na licencję, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2008. [Google Scholar]
 15. Źródła prawa [Google Scholar]
 16. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 129. [Google Scholar]
 17. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138, 1726, 1855, 2339, 2600, z 2023 r., poz. 289, 403, 818, 852, 1234, 1834. [Google Scholar]
 18. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1375, 1855, [Google Scholar]
 19. , 2600, z 2023 r., poz. 289, 535, 818, 1606. [Google Scholar]
 20. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 171, z 2022 r., poz. 2600, z 2023 r., poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641, 1088. [Google Scholar]
 21. Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, Dz. Urz. z 2018 r., poz. 77 ze zm. [Google Scholar]
 22. Źródła internetowe [Google Scholar]
 23. https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zaginieni/50885,Zaginieni.html (dostęp: 25.09.2023). [Google Scholar]
 24. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/informacja;3914686.html (dostęp: 05.12.2021). [Google Scholar]
 25. https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10085623/detektywi-twierdza-ze-rozwiklali-tajemnice-zaginiecia-iwony-wieczorek-mamy-komentarz-prokuratury.html (dostęp: 24.09.2023). [Google Scholar]
 26. https://tvn24.pl/polska/reportaz-uwaga-tvn-zaginiecie-doroty-w-niemczech-cialo-polki-odnaleziono-w-nowym-domu-jej-meza-7342054 (dostęp: 23.09.2023). [Google Scholar]