Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Reakcje społeczności szkolnej na wydarzenia związane z procesem biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka

DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.341-352  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

W styczniu 1951 roku aresztowano biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Po ponad dwóch latach maltretowania fizycznego i psychicznego, podczas procesu jesienią 1953 roku duchowny przyznał się do zarzucanych mu czynów. Proces został przez władze wykorzystany propagandowo. Była to oczywiście jedna z odsłon walki komunistycznych władz z cieszącym się szacunkiem i uznaniem w polskim społeczeństwie Kościołem katolickim. Znalazła ona odbicie również w szkołach, o które zabiegano w sposób szczególny. Dotarły do nich specjalnie propagandowo przygotowane materiały, które miały być przekazane nauczycielom m.in. na konferencjach, rodzicom - głównie w trakcie zebrań wyborczych do komitetów rodzicielskich i uczniom przede wszystkim w procesie dydaktycznym. W tym ostatnim przypadku wymagano od nauczycieli dużej kreatywności i tu z pewnością dużo zależało od zaangażowania pedagogów. Można przyjąć, iż cała akcja nie przyniosła natychmiastowego, spektakularnego skutku, ale z pewnością była istotną częścią propagandowego ataku mającego ukształtować społeczeństwo zgodnie z myślą władz.

Bibliografia

 1. Źródła archiwalne [Google Scholar]
 2. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Oświaty, sygnatury: 39,40, 43, 6, 52, 189, 1286, 1291, 1302. [Google Scholar]
 3. Opracowania [Google Scholar]
 4. Bober S., Walka o duszę dzieci i młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej, Lublin 2011. [Google Scholar]
 5. Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006. [Google Scholar]
 6. Gryz R., Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956. Na przykładzie województwa kieleckiego, Kraków 1999. [Google Scholar]
 7. Hoszowska M., Praktyka nauczania historii w Polsce 1944-1956, Rzeszów 2002. [Google Scholar]
 8. Sowa A. L., Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001), w: Wielka Historia Polski, t. 5, red. S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgórniak, Kraków 2003. [Google Scholar]
 9. Stępień J., Proces biskupa Czesława Kaczmarka, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, 1988 (numer specjalny). [Google Scholar]
 10. Śledzianowski J., Ksiądz Czesław Kaczmarek, biskup kielecki 1895-1963, Kielce 1991. [Google Scholar]
 11. Watykan a Polska. (Broszura masowa), Warszawa 1952. [Google Scholar]
 12. Wilk S., Episkopat polski wobec władz okupacyjnych w latach 1939-1945, „Saeculum Christianum”, 1995, nr 2. [Google Scholar]
 13. Wołoszyn J. W., Szkoła jako instrument politycznej legitymizacji władzy partii komunistycznej w Polsce (1944-1989), Lublin 2015. [Google Scholar]
 14. Prasa [Google Scholar]
 15. „Głos Nauczycielski”, 1953, nr: 39, 40. [Google Scholar]