Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Rola kierownika duchowego w życiu profesor Anny Świderkówny… na podstawie listów ojca Augustyna Jankowskiego OSB

  • Urszula Witkowska
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.633-643  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest refleksja na temat zaangażowania prof. Anny Świderkówny (papirolożki) w działalność popularyzatorską dotyczącą Biblii. Jego tłem jest wieloletnia relacja z kierownikiem duchowym i przyjacielem – ojcem Augustynem Jankowskim OSB – redaktorem naukowym Biblii Tysiąclecia. Podstawą interpretacji twórczości A. Świderkówny są listy duchownego do penitentki pisane na przestrzeni 30 lat, konfrontowane z jej wypowiedziami zawartymi w wywiadzie-rzece pt. Chodzić po wodzie. Dzięki tym źródłom możemy rekonstruować kierunek, w którym zmierza uznana badaczka, a jednocześnie penitentka. Ta relacja ma istotny wpływ na podejmowane przez nią decyzje, w tym także na kształt jej twórczości.

Bibliografia

  1. Benedykt z Nursji Święty, Reguła, tłum. A. Świderkówna, Kraków 2005. [Google Scholar]
  2. Chodzić po wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył, Warszawa 2010. [Google Scholar]
  3. Grzegorz Wielki Święty, Dialogi, księga II, tłum. A. Świderkówna, Kraków 2005. [Google Scholar]
  4. Listy o. Augustyna Jankowskiego OSB do Anny Świderkówny, archiwum OSB w Tyńcu. [Google Scholar]
  5. Naumowicz J., Kierownictwo duchowe w tradycji monastycznej, w: Sztuka kierownictwa duchowego – poradnik, red. J. Augustyn SJ, Kraków 2013, s. 155-163. [Google Scholar]
  6. Stierli J. SJ, Sztuka kierownictwa duchowego, w: Sztuka kierownictwa duchowego – poradnik, red. J. Augustyn SJ, Kraków 2013, s. 23-36. [Google Scholar]
  7. Wipszycka E., Drugi dar Nilu, czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie, Kraków 2014. [Google Scholar]
  8. Witkowska U., Geneza „Rozmów o Biblii” Anny Świderkówny przez nią samą opowiedziana, w: In gremio. Od dawności do współczesności, t. 3, red. J. Baron, K. Falińska, J. Malicki, Katowice: 2017, s. 57-72. [Google Scholar]