Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 2 (2022)

Historia Kościoła

Szkoła Görresa w Lipsku podczas II wojny światowej w świetle zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Budziszynie

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.2.217-229  [Google Scholar]
Opublikowane: 08.02.2023

Abstrakt

Na początku XX wieku szkoła Görresa w Lipsku była w katolickim krajobrazie Niemiec swego rodzaju znakiem czasów. Pod względem zakresu oferty, jak i liczby słuchaczy można ją zaliczyć do największych instytucji katolickiej edukacji dorosłych w tamtych czasach. Jest to o tyle niezwykłe, że Lipsk już wtedy znajdował się w środku obszaru diaspory, należąc do nowo powstałej (1921), niezasobnej finansowo i skromnej strukturalnie diecezji miśnieńskiej. W 1935 roku kierownictwo nad tym dziełem objął późniejszy biskup Otto Spülbeck. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia tego niezwykłego zjawiska na podstawie zbiorów zachowanych w Archiwum Diecezjalnym Dreźnieńsko-Miśnieńskiej Kurii Biskupiej. Materiały archiwalne pozwalają na głębszy wgląd w wydarzenia począwszy dopiero od 1941 roku. Rozważania dotyczące form działalności szkoły i coraz większego wpływu, jaki wywierała na nią wojna, zostały uzupełnione o kontekst duszpasterstwa dorosłych w diecezji oraz o krótką charakterystykę osobowości prowadzącego.

Bibliografia

 1. Akte der Görres-Schule zu Leipzig im Diözesanarchiv des Bistums Dresden Meißen (DADM), D.II.005-1: Berichte; D.II.005-2: Organisatorisches und Finanzen; D.II.005-3: Bistumsinterne Bildungsangebote; D.II.005-4: Bistumsexterne Bildungsangebote I; D.II.005-5: Bistumsexterne Bildungsangebote II; D.II.005-6: Bistumsexterne Bildungsangebote III; D.II.005-7: Schriftverkehr I (1935–1941); D.II.005-8: Schriftverkehr II (1942); D.II.005-9: Schriftverkehr III (1943); D.II.005-10: Schriftverkehr IV (1944–1945); D.II.005-13: Schriftverkehr VII (1960–1967). [Google Scholar]
 2. Böhler B.A., Monsignore Otto Mauer. Ein Leben für Kirche und Kunst, Wien 2003. [Google Scholar]
 3. Die Liebfrauenkirche Leipzig-Lindenau und die Geschichte der Gemeinde [Leipzig nach 1989]. [Google Scholar]
 4. Eckert J., Kuss, Otto, [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper et al. (Hrsg.), Bd. 6, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1997, S. 546–547. [Google Scholar]
 5. Englert R., Erwachsenenbildung, [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper et al. (Hrsg.), Bd. 3, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1995, S. 838–839. [Google Scholar]
 6. Fischer H.-F., Gülden, Josef, [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper et al. (Hrsg.), Bd. 4, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1995, S. 1100. [Google Scholar]
 7. Foelz S., Oratorium (III), [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper et al. (Hrsg.), Bd. 7, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1998, S. 1088–1089. [Google Scholar]
 8. Gallin B., Die Leipziger Katholiken im 19. und frühen 20. Jahrhundert, [in:] Das religiöse Leipzig. Stadt und Glauben vom Mittelalter bis zur Gegenwart, E. Bünz, A. Kohnle (Hrsg.), Leipzig 2013, S. 325–347. [Google Scholar]
 9. Gülden J., Dr. Otto Spülbeck, Bischof von Meißen (1958–1970), zum Gedächtnis, [in:] Unum in veritate et laetitia. Bischof Otto Spülbeck zum Gedächtnis, St. Benno-Verlag, H. Bulang, J. Gülden, S. Seifert (Hrsg.), Leipzig 1970, S. IX–XIV. [Google Scholar]
 10. Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper et al. (Hrsg.), Bd. 1–11, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1993–2001. [Google Scholar]
 11. Maas-Ewerd T., Liturgische Bewegung I. Katholisch, [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper et al. (Hrsg.), Bd. 6, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1997, S. 992–993. [Google Scholar]
 12. März C., Otto Spülbeck. Ein Leben für die Diaspora, Leipzig 2010. [Google Scholar]
 13. Mitzscherlich B., Der Neubeginn des Katholizismus in Leipzig im 18. Jahrhundert, [in:] Das religiöse Leipzig. Stadt und Glauben vom Mittelalter bis zur Gegenwart, E. Bünz, A. Kohnle (Hrsg.), Leipzig 2013, S. 237–255. [Google Scholar]
 14. Mitzscherlich B., Römisch-katholische Kirche, [in:] Geschichte der Stadt Leipzig, Bd. 4, U. von Hehl, U. John (Hrsg.), Leipzig 2019, S. 379–384. [Google Scholar]
 15. Morsey R., Görres-Gesellschaft, [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper et al. (Hrsg.), Bd. 4, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1995, S. 843. [Google Scholar]
 16. Pilvousek J., Spülbeck, Otto, [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper et al. (Hrsg.), Bd. 9, Freiburg–Basel–Rom–Wien 2000, S. 887. [Google Scholar]
 17. Seifert S., Von der Reformation bis zur Wiedererrichtung des Bistums Meißen, [in:] Eine Kirche, zwei Völker: deutsche, sorbische und lateinische Quellentexte und Beiträge zur Geschichte des Bistums Dresden-Meissen: von der Wiedererrichtung 1921 bis 1929, D. Grande, D. Fickenscher (Hrsg.), Bautzen–Leipzig 2003, S. 542–547. [Google Scholar]
 18. Unum in veritate et laetitia. Bischof Otto Spülbeck zum Gedächtnis, St. Benno-Verlag, Bulang, J. Gülden, S. Seifert (Hrsg.), Leipzig 1970. [Google Scholar]
 19. Wacker B., Görres, 1) Johann Joseph, [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper et al. (Hrsg.), Bd. 4, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1995S. 841–842. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.