Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Somsiad i inni bohaterowie memów (aspekt kreacji werbalnej)

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_09abs  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

Praca wpisuje się w obszar zainteresowań nowej genologii, konfliktologii lingwistycznej i lingwistyki codzienności. Autor zwraca uwagę na mało zbadany obszar komunikacji sąsiedzkiej w sytuacji konfliktu i podejmuje próbę ustalenia, jakie doświadczenia motywują autorów do włożenia konkretnych słów w usta bohaterom polskich i rosyjskich memów. Wyodrębnia kreacje werbalne, gdzie jednym z głównych elementów jest: nawiązanie do wypowiedzianych bądź napisanych słów; twórcza interpretacja sąsiedzkich konfliktów na podstawie mimiki i gestów bohaterów oraz przedstawionej sytuacji; wskazanie zależności stereotypowego zachowania i wypowiadania się. Szczególną uwagę poświęca fenomenowi somsiada. Analiza jest oparta o multisensoryczne i intertekstualne odczytanie tekstu oraz wielopoziomową interpretację komponentu werbalnego memów.

Bibliografia

 1. Banaszek-Szapowałowa A. (2019), Eskalacja konfliktu sąsiedzkiego w perspektywie aktów mowy, „Studia Slavica”, nr 22(1). [Google Scholar]
 2. Bartmiński J. (2009), Językowe podstawy obrazu świata, Lublin. [Google Scholar]
 3. Gumkowska A. (2015), Mem – nowa forma gatunkowo-komunikacyjna w sieci, „Teksty Drugie”, nr 3. [Google Scholar]
 4. Kępa-Figura D. (2017), Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro w memach internetowych, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 60(2). [Google Scholar]
 5. Niekrewicz A. (2015), Językowe sposoby zbiorowego kreowania typów bohaterów w memach internetowych, [w:] M. Hawrysz, M. Uździcka, A. Wojciechowska (red.), Język w życiu wspólnoty, Zielona Góra. [Google Scholar]
 6. Niekrewicz A. (2016), Funkcjonalne naruszenia normy ortograficznej w memach internetowych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 32. [Google Scholar]
 7. Piotrowski M., Kacprzykowski K. (2019), 100 najczęściej popełnianych błędów w Internecie w 2018 r. Raport o kondycji polskiej ortografii w Internecie, https://nadwyraz.com/blog/blog-ubierz-sie-w-slowa/100-najczesciej-popelnianych-bledow-jezykowych-w-internecie-oficjalny-raport-ranking [dostęp: 30.03.2021]. [Google Scholar]
 8. Skubalanka T. (1997), Językowa kreacja Jacka Soplicy (Księdza Robaka), [w:] tejże, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin. [Google Scholar]
 9. Sokólska U. (2011), Neologizm jako element stylotwórczy, [w:] tejże (red.), Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, Białystok. [Google Scholar]
 10. Somsiad, [w:] Słownik slangu miejski.pl, https://www.miejski.pl/slowo-Somsiad [dostęp: 14.01.2021]. [Google Scholar]
 11. Soroka J. (2014), Internetowe memy obrazkowe, Warszawa. [Google Scholar]
 12. Wróblewski M. (2016), Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej, Łódź. [Google Scholar]
 13. Zdunkiewicz-Jedynak D. (2016), Intertekstualność współczesnej komunikacji internetowej. Intertekstualne odwołania wewnątrzgatunkowe w memach, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 32. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.