Radomska rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z Bramy Krakowskiej


Abstrakt

Przedstawiona w niniejszym artykule rzeźba jest najstarszym i najcenniejszym tego typu zabytkiem na ziemi radomskiej. Jej pochodzenie jest datowane na lata sześćdziesiąte lub siedemdziesiąte XIV wieku. Umieszczona pierwotnie w murach miejskich Radomia w tzw. Bramie Krakowskiej jest obecnie, po gruntownej konserwacji, eksponowana w Muzeum Katedralnym w Radomiu.


Słowa kluczowe

gotyk; konserwacja; Radom; rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem; zabytki

650 lat radomskiej fary. Katalog wystawy, red. A. Kozdęba, Radom 2010. [Google Scholar]
Białłowicz-Krygierowa Z., Ze studiów nad kręgiem Madonn na Lwach. Motyw i system, [w:] Z dziejów sztuki śląskiej, red. Z. Świechowski, Warszawa 1978. [Google Scholar]
Brykowski R., Zabytki sztuki, [w:] Radom. Szkice z dziejów miasta, red. J. Jędrzejewicz, Warszawa 1961. [Google Scholar]
Fuglewicz B., Początki Radomia w świetle badań archeologicznych, [w:] Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. P. Gołdyna, Kraków 2008. [Google Scholar]
Gacki J., Radom i jego kościoły do końca XVIII wieku, Radom 1999. [Google Scholar]
Gola T., Wystrój i wyposażenie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu na przestrzeni wieków, [w:] Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura. Ludzie. Wydarzenia, red. D. Kupisz, Radom 2010. [Google Scholar]
Jakubowska B., Symbolika gotyckich „Madonn na lwie” na tle bestiarium Marii w sztuce średniowiecznej, [w:] Sztuka Prus XIII–XVIII wieku, red. A. Bojarska, Toruń 1994. [Google Scholar]
Kaczmarska I., Nowa twarz Madonny, „Tygodnik 7 Dni”, 2019, nr 674. [Google Scholar]
Kalinowski W., Regulacja i rozwój przestrzenny, [w:] Urbanistyka i architektura Radomia, red. W. Kalinowski, Lublin 1979. [Google Scholar]
Kamieński S., O pomnikach radomskich – najstarszych i nowych, „Radomskie Studia Humanistyczne”, 2017, t. 4. [Google Scholar]
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III, z. 10, red. J. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1961. [Google Scholar]
Kowalik W., Brama Krakowska miejskich murów obronnych, „Wczoraj i Dziś Radomia”, 1999, nr 1. [Google Scholar]
Kowalik W., Zamek Królewski w Radomiu, Radom 2006. [Google Scholar]
Krawczyk M., Gotische Skulptur der Muttergottes mit dem Kind vom Krakauer Tor, [w:] Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht. Katalog, red. G. Köster, Ch. Link, Drezno 2019. [Google Scholar]
Krawczyk M., Muzeum Katedralne, „Królowa Świata”, 2015, nr 4 (18). [Google Scholar]
Krawczyk M., Radomska Madonna, „Królowa Świata”, 2019, nr 3 (65). [Google Scholar]
Kupisz D., Radom w czasach Jagiellonów (1386–1572), Radom 2009. [Google Scholar]
Lechowicz Z., Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje, Radom 2012. [Google Scholar]
Luboński J., Monografja historyczna miasta Radomia, Radom 1907. [Google Scholar]
Niemirski Z., Opiekunka z Bramy Krakowskiej, „Gość Radomski AVE”, 2019, nr 10 (671). [Google Scholar]
Piątkowski S., Radom. Zarys dziejów miasta, Radom 2000. [Google Scholar]
Rogólski P., Dzieje i zagadki radomskiej Madonny, „Wczoraj i Dziś Radomia i Regionu”, 2011, nr 1–4 (49–52). [Google Scholar]
Sekulski J., Bramy miejskie, [w:] Encyklopedia Radomia, red. M. Olifirowicz, Radom 2009. [Google Scholar]
Szczygieł R., Powstanie Nowego Miasta w Radomiu, [w:] Radom. Lokacja miasta. Odkrywanie zamku, oprac. red. S. Piątkowski, Radom 2001. [Google Scholar]
Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911. [Google Scholar]
Witkowski S., Krótkie dzieje Radomia do 1795 r., [w:] Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w., red. S. Witkowski, Warszawa 1985. [Google Scholar]
_________ [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Udostępnij

Krawczyk, M. (2020). Radomska rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z Bramy Krakowskiej. Nasza Przeszłość, 134, 191-207. https://doi.org/10.52204/np.2020.134.191-207

Michał Krawczyk  ksmichal@op.pl
Akademia Katolicka w Warszawie, sekcja św. Jana Chrzciciela Instytut Teologiczny w Radomiu  Polska