Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 136 (2021): Nasza Przeszłość

Artykuły

Cooperation of Greek Catholics from interwar Poland and Czechoslovakia on the example of the Congregation of the Sisters of the Servants of the Immaculate Virgin Mary

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2021.136.169-180  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2021

Abstrakt

W okresie międzywojennym w Europie Środkowej powstały nowe jednostki państwowe, takie jak Czechosłowacja i Polska. Ważną rolę w kształtowaniu lojalności i świadomości narodowej obywateli nowych państw odegrały także Kościołyi ich instytucje skoncentrowane na edukacji, szkoleniu czy opiece społecznej. Wśród takich instytucji znalazło się Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanego Poczęcia (w skrócie Siostry Służebnice), które powstało na terenie międzywojennej Polski. W krótkim czasie odniosły one wielki sukces i spotkały się z odzewem wśród grekokatolików w Czechosłowacji. W 1928 r. na zaproszenie biskupa preszowskiego Pavla Gojdiča cztery siostry przybyły do Preszowa we współpracy z miejscowym kościołem greckokatolickim, aby założyć klasztor i poświęcić się edukacji, szkoleniom i służbom socjalnym. Przybyciu towarzyszyły komplikacje z wizami czechosłowackimi.  Powodem było ukraińskie pochodzenie Sióstr Służebnic. W Polsce środowisko ukraińskie charakteryzowało się wysokim stopniem nacjonalizmu i ideą tzw. Wielkiej Ukrainy, która obejmowała również terenów ówczesnej Czechosłowacji. Zezwolenia na wizy wydano dopiero po wyraźnym oświadczeniu biskupa preszowskiego o apolitycznym charakterze służby Sióstr we wschodniej Słowacji. Biskup Gojdič otrzymał w tym celu wsparcie papieża i prezydenta Czechosłowacji. Efektem była pomyślnie rozwijająca się służba Sióstr Służebnic, którą przerwał dopiero nadejście reżimu komunistycznego. Współpraca grekokatolików z Polski i Czechosłowacji w okresie międzywojennym
umożliwiła Siostrom Służebnicom prowadzenie apostolatu na polu społecznym Kościoła i pomimo przymusowej przerwy spowodowanej przez reżim komunistyczny, nadal to czynią na terenie całej Słowacji.

Bibliografia

 1. Borza, P., Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939 – 1945, Prešov 2017. [Google Scholar]
 2. Borza, P., Gréckokatolícka cirkev na okupovaných územiach Československa 1938 – 1945, Košice 2019. [Google Scholar]
 3. Hałagida, I., Miȩdzi Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoƚa greckokatolickiego w Polsce w latach 1944 – 1970, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 4. Hromník, M., Blahoslavený Pavol Peter Gojdič, OSBM, Prešov 2007. [Google Scholar]
 5. http://www.sluzobnice.sk/ (01.06.2021) [Google Scholar]
 6. https://grkatba.sk/sto-rokov-od-narodenia-bl-jozafaty-hordasevskej/ (01.06.2021) [Google Scholar]
 7. Kovaľ, P., Z histórie prešovského zdravotníctva – Okresná verejná nemocnica T. G. Masaryka, In J. Kušnír, Prešov v priestore a čase, Prešov 2017. [Google Scholar]
 8. Kumor, B., Historia kościoła VIII., Lublin 2001. [Google Scholar]
 9. Magocsi, P., Chrbtom k horám. Dejiny Karaptskej Rusi a karpatskych Rusínov, Prešov 2016. [Google Scholar]
 10. Minčičová, F. K., Sestry služobnice v Prešove. Príchod a pôsobenie sestier služobníc v Prešove v rokoch 1928-1947, Prešov 2021. [Google Scholar]
 11. Potaš, M., Dar lásky. Spomienky na biskupa Pavla Gojdiča OSBM, Prešov 2001. [Google Scholar]
 12. Rychlík, J., Rychlíková, M., Podkarpatká Rus v dějinách Československa 1918 – 1946, Praha 2016. [Google Scholar]
 13. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl I. Praha, 1934. [Google Scholar]
 14. Team of authors, J. E. Pavel Gojdič ČSVV. K jeho dvadcaťročnému jubileju so dňa jep. Posvjaščenija, Prešov 1947. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.