Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 128 (2017): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność księdza prefekta Szczepana Soczyńskiego w Przasnyszu w świetle dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa

  • Łukasz Włodarski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2017.128.219-227  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2017

Abstrakt

Niniejszy artykuł traktuje o działalności księdza prefekta Szczepana Stanisława Soszyńskiego w świetle dokumentów (sprawozdań dekadowych) wytworzonych przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Przasnyszu w latach 1945–1950. Są to przede wszystkim wyimki głoszonych przez niego kazań, jak również zebrane wypowiedzi osób trzecich oraz ocena działalności nauczycielskiej w szkołach. Przasnysz był pierwszą placówka duszpasterska Soszyńskiego w diecezji płockiej, na którą został skierowany w charakterze prefekta szkół gimnazjalnych i licealnych. Zyskał wówczas wielki szacunek swoich uczniów. Przykładał wiele uwagi do zaszczepienia wśród młodzieży wiary chrześcijańskiej. Znany był również z propagowania kultu św. Stanisława Kostki wśród swoich podopiecznych, dla których był zarazem wzorem godnym naśladowania, czego przejawem jest również fakt, iż cześć z jego uczniów wybrała później drogę powołania kapłańskiego. Nauczycielem w przasnyskich szkołach pozostawał do 1950 r. kiedy to został wydalony ze szkoły przez ówczesne władze państwowe „za wychowywanie młodzieży w duchu wrogim do Polski Ludowej”.

Bibliografia

  1. Bondarczuk M., Misjonarze i Barbarzyńcy. t. 1, Opowieści o codziennym życiu przasnyskiego ogólniaka w latach 1923-2005, Przasnysz 2006. [Google Scholar]
  2. Borkowski A., Kaszubowski P., Przasnyskie Portrety, cz. 3, Przasnysz-Ciechanów 2009. [Google Scholar]
  3. Grzybowski M. M., Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XX, t. 1, cz. 2, Płock 2008. [Google Scholar]
  4. Grzybowski M. M., Ksiądz prałat Czesław Chojecki. Proboszcz i dziekan w Rypinie, Płock 2005. [Google Scholar]
  5. Łaszczyński J., Wspomnienie o śp. księdzu prałacie Szczepanie Soszyńskim (24 XII 1918- 2 IX 1988), „Miesięcznik Paserski Płocki”, R. 76, 1991, nr 7-8, s. 297-314. [Google Scholar]
  6. Łukaszewski W., Pierwsze dekady represji, „Reduta. Ciechanowskie Czasopismo Historyczne ”, nr 7, 2014, s. 3-6. [Google Scholar]
  7. Rojewski A., Nekrolog/Ks. Szczepan Soszyński, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, R. 73, 1988, nr 7-9, s. 252-253. [Google Scholar]
  8. Wierzbicki S., Byli naszymi duszpasterzami. Kapłani Kościoła Płockiego zmarli w latach 1901-2005, Płock 2005. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.