Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 57 (1982): Nasza Przeszłość

Słowo wstępne

W setną rocznicę

  • bp Stanisław Szymecki
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1982.57.5-8  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1982

Abstrakt

Oficjalne ustanowienie Kościoła kieleckiego miało miejsce 18 czerwca 1805 roku z decyzją papieża Piusa VII. Po pewnym czasie diecezja kielecka została zniesiona, ale ponownie erygowana bullą papieża Leona XIII w 1882 roku. Biskup Stanisław Szymecki wyrażaja wdzięczność Bogu za dobrodziejstwa i podziękowania dla poprzednich biskupów. Jubileusz pobudza do wdzięczności za laski otrzymane i dzieło zbawienia prowadzone przez Chrystusa, biskupów, kapłanów i rodziców. Modlą się do patronów diecezji o błogosławieństwo dla przyszłych lat. Biskup Stanisław podkreśla rolę jubileuszu jako daru od Boga i zadania zrozumienia nauk Soboru Watykańskiego II w kontekście wspólnoty diecezjalnej, wyrażając nadzieję na jedność, pokój i rozwój duchowy.

Downloads

Download data is not yet available.