Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 118 (2012): Nasza Przeszłość

Artykuły

Wydawnictwa periodyczne w dorobku księdza Ottona Hołyńskiego

 • Grażyna Gzella
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2012.118.129-142  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2012

Abstrakt

Lwowski ksiądz, teolog, wydawca i właściciel drukarni Otton Hołyński (1839-1882) od 1870 r. prowadził również działalność wydawniczą, przygotowując różne czasopisma, przeznaczone – co ciekawe – dla zupełnie innych czytelników. W styczniu 1870 r. jako pierwsza pojawiła się „Chata”. Było to pismo dla ludu, redagowane i sygnowane przez Hołyńskiego od września 1870 do końca 1878 roku. Początkowo pismo ukazywało się z dodatkiem politycznym „Nowiny”, który przekształcił się w pismo samodzielne. Od początku prenumeratorzy „Chaty” i „Nowiny” na koniec każdego roku otrzymywali bezpłatny kalendarz („Kalendarz Chaty”). Na dorobek redakcyjny ks. Hołyńskiego przeznaczony dla drugiej grupy czytelników – księży – składała się redagowana i podpisana przez niego od marca do sierpnia 1871 r. „Unia”; „Wiadomości Kościelne”, dwutygodnik informacyjny wydawany i redagowany przez niego od 1873 r.; „Bonus Pastor”, dwutygodnik wydawany od 1877 r. Hołyński jako właściciel i wydawca do końca życia oraz redaktor do numeru 13 z 28 czerwca 1878 r.

Bibliografia

 1. Gzella Grażyna, „Dzwonek” – lwowskie „pismo dla ludu” (1859-1869), [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 5, red. Jerzy Jarowiecki, Kraków 2001, s. 483-489. [Google Scholar]
 2. Hołyński Otton, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. 13/16, Warszawa 1907, s. 338. [Google Scholar]
 3. Jarowiecki Jerzy, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków 2008. [Google Scholar]
 4. Jarowiecki Jerzy, Lwowskie pisma dla ludu oraz prasa ludowa w okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Kraków – Lwów książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. 6, cz. 2, Kraków 2003, s. 89-109. [Google Scholar]
 5. Jarowiecki Jerzy, Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia, Kraków 2002. [Google Scholar]
 6. Kaczorowski Marek, Vogel Aleksander, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972, s. 932. [Google Scholar]
 7. Lechicki Czesław, Hołyński Otton, [w:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa 1986, s. 72. [Google Scholar]
 8. Lechicki Czesław, Hołyński Otton (1830-1882), „Nasza Przeszłość”, t. 18: 1963, s. 236-238. [Google Scholar]
 9. Lechicki Czesław, Podolski Edward, [w:] PSB t. 27, Wrocław 1983, s. 141-143. [Google Scholar]
 10. Myśliński Jerzy, Prasa polska w latach 1864-1918, [w:] Historia prasy polskiej, red. Jerzy Łojek, t. [2], Warszawa 1976, s. 114-176. [Google Scholar]
 11. Śliwa Michał, „Zabytek despotyzmu” – cenzura w Galicji, [w:] Granice wolności słowa. Materiały konferencji naukowej Kielce 4-5 maja 1995 r., red. Grzegorz Miernik, Kielce 1999, s. 37-45. [Google Scholar]
 12. Terlecki Ryszard, Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii, Wrocław 1990. [Google Scholar]
 13. Tyrowicz Marian, Kalicki Bernard, [w:] PSB t. 11, Wrocław 1964-1965, s. 445-446. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.