Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 117 (2012): Nasza Przeszłość

Artykuły

Szkoła klasztorna na Górze Świętej Anny i jej metody nauczania w drugiej połowie XIX wieku

 • Błażej Bernard Kurkowski OFM
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2012.117.245-257  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2012

Abstrakt

Po długich latach nieobecności w Szkole klasztornej na Górze Świętej Anny bracia przybyli z Westfalskiej Prowincji Franciszkańskiej i zaczęli żywo interesować się młodzieżą męską, która mogłaby w przyszłości wzmocnić klasztory na Śląsku. Franciszkanie założyli szkołę klasztorną, która miała przyciągać młodych mężczyzn. Podczas swoich wystąpień w parafiach i przy wsparciu proboszczów Ojcowie zwracali się do rodzin śląskich z propozycją, aby uzdolniony chłopiec rozpoczął naukę zawodu w szkole przyklasztornej. Ten rodzaj duszpasterstwa zawodowego doprowadził do sukcesu już po kilku latach. Niestety działalność franciszkanów przerwał okres wojny kulturowej, a uczniowie szkoły klasztornej trafili do Holandii. Dobrze wykorzystano czas oczekiwania. Po zakończeniu wojny dawni absolwenci szkoły przyklasztornej, którzy w międzyczasie ukończyli studia filozoficzno-teologiczne w Holandii i Rzymie, utorowali drogę do powstania niezależnej prowincji religijnej na Śląsku.

Bibliografia

 1. Brzuszek S. B., Sługa Boży Bernardyn dal Vago z Portogruaro (1822-1895) odnowiciel i apostoł jedności Zakonu Braci Mniejszych, [w:] Zjednoczenie Zakonu Braci Mniejszych w 1897 roku. Poznań 2001. s. 62-92. [Google Scholar]
 2. Chrząszcz J., Kirchengeschichte Schlesiens, Breslau 1908. s. 240-241. [Google Scholar]
 3. Czech F., Kollegserinnerungen, Seraphische Warte, 8:1929 s. 70-71. [Google Scholar]
 4. Die geschichtliche Entwickelung des Juvenats, Seraphische Warte. 3:1924 s. 112-114. [Google Scholar]
 5. Dudek A., Alkantaryni na Śląsku (1847-1855), Wrocław 2006, s. 28-61. [Google Scholar]
 6. Dudek A., O. Władysław Schneider (1833-1910) śląski misjonarz w Ziemi Świętej, Wrocław 2002. s. 211. [Google Scholar]
 7. Gach P., Kasata zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984. s. 69-79. [Google Scholar]
 8. Gemelli A., Franciszkanizm, Warszawa 1988. s. 253. [Google Scholar]
 9. Klosa P., Athanazy Kleinwächter OFM (1826-1892), szkic biograficzny, „Studia Franciszkańskie”, t. 1. Poznań 1984, s. 309-317. [Google Scholar]
 10. Klosa P., Władysław Schneider OFM (1833-1919), szkic biograficzny. „Studia Franciszkańskie”, t. 2, Poznań 1987, s. 161-163. [Google Scholar]
 11. Ksiądz Teodor Christoph – kapłan niezwykły. Montes Tarnovicensis, Tarnowskie Góry 2005, nr 19. [Google Scholar]
 12. Kurowski B., Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi na Śląsku (1889-1929), Wrocław 1996. s. 262-264, s. 269-273. [Google Scholar]
 13. Nossol A., Specyfika kulturowa Śląska Opolskiego, Góra św. Anny 2008, s. 1-14. [Google Scholar]
 14. Nowack A., Franziskanerkloster St. Josef im Walde bei Neustadt OS, Neustadt 1920 s. 1-4. [Google Scholar]
 15. Nowack A., Geschichte der Stadt Neustadt, Neustadt 1912 s. 290-217. [Google Scholar]
 16. Nowack A.. P. Ladislav Schneider ein berühmter oberschlesischer Franziskaner. Oberschlesisches Jahrbuch für Heimatgeschichte und Volkskunde. Bd. II, Breslau 1919 s. 112-121. [Google Scholar]
 17. Pyrchała P., Ksiądz Teodor Chrisoph, duszpasterz śląski, Gliwice 2000, s. 1-45. [Google Scholar]
 18. Rathsmann A., Fragmente aus der Geschichte der Klöster und Stiftung Schlesiens, Breslau 1811. s. 5-53. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.