Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 108 (2007): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Metryki zgonu ofiar zajść w Drelowie 6 stycznia 1874 r.

 • Andrzej Gil
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2007.108.355-369  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2007

Abstrakt

Celem krótkiego opracowania jest prezentacja metryk zgon sześciu ofiar zajść w miejscowości Drelów w styczniu 1874 r. Opisywane zdarzenie było efektem polityki prześladowań religijnych podjętej przez rząd rosyjski w dobie likwidacji Cerkwi unickiej w Królestwie Polskim w latach 70. XIX w.

Bibliografia

 1. Dylągowa H., Dzieje Unii Brzeskiej (1596-1918), Warszawa-Olsztyn 1996. [Google Scholar]
 2. Dylągowa H., Męczennicy Podlascy. Positio historica, Siedlce 1994. [Google Scholar]
 3. Dylągowa H., Unia brzeska i unici w Królestwie Polskim, Warszawa 1989. [Google Scholar]
 4. Geresz J., Unitów podlaskich droga do świętości, Biała Podlaska 1991. [Google Scholar]
 5. Groniowski K., Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 6. Kołbuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1992. [Google Scholar]
 7. Maliszewski M., Welik G., Unici Podlascy. Przewodnik historyczny, Siedlce 1992. [Google Scholar]
 8. Olesiejuk F., Monografia wsi Drelów, Lublin 1996. [Google Scholar]
 9. Semeniuk P., Zarys dziejów unickiej parafii Dołha (1604-1874), „Rocznik Międzyrzecki”, t. 34, s. 102, Międzyrzec Podlaski 2002. [Google Scholar]
 10. Skowronek J., Prześladowanie unitów podlaskich w kontekście europejskim, w: Martyrologia Unitów Podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych, t. 1, Unici Podolscy, Siedlce 1996. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.