Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 108 (2007): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Robotnicza parafia Lublina na Tatarach

 • Sabina Bober
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2007.108.337-353  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2007

Abstrakt

Historia lubelskiej dzielnicy Tatary sięga XVI wieku. Ta podlubelska wieś stopniowo stawała się częścią miejskiej struktury, stając się samodzielną dzielnicą. Przynależność Tatar do parafii św. Agnieszki łączyła dzielnicę z Lublinem, a przede wszystkim z jego wschodnimi przedmieściami. Po II wojnie światowej, połączona z miastem jedynie ulicami Łęczyńską i Kalinowszczyzną, dzielnica wzbogaciła się o kompleks przemysłowy Fabryki Samochodów Ciężarowych, a później także o inne zakłady. Równocześnie powstawały budynki mieszkalne, a liczba mieszkańców przekroczyła ostatecznie dziesięć tysięcy. Od tego momentu pojawiły się problemy, ponieważ chociaż część mieszkańców przeniosła się do parafii św. Michała ze względu na mniejszą odległość, całe Tatary nadal należały do parafii Św. Agnieszki.
Aby pomieścić ponad dziesięciotysięczną populację, potrzeba utworzenia nowej parafii stała się oczywista nawet po wojnie. Jednak dopiero wydarzenia związane z powstaniem "Solidarności" i większa elastyczność władz komunistycznych wobec dążeń Kościoła do rozbudowy struktur parafialnych umożliwiły podjęcie formalności niezbędnych do budowy kościoła w Tatarach, a także utworzenia nowej parafii. W artykule przedstawiono okoliczności, w jakich podjęto działania zmierzające do realizacji tego projektu oraz pierwsze kroki w kierunku jego realizacji. Głównym przedmiotem badań są kroki podjęte w celu uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia wstępnych prac na terenie przykościelnym przy ulicy Gospodarczej. W owym czasie prace budowlane często rozpoczynano bez ostatecznego zezwolenia administracyjnego, gdyż władze jedynie połowicznie uwzględniały prośby Kościoła, sprawiając wrażenie życzliwych.

Bibliografia

 1. Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny. Opr. Marek T. Zahajkiewicz, Lublin 1985. [Google Scholar]
 2. Dzieje Lubelszczyzny Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Lubelskiego w średniowieczu, t. III. Oprac. S. Kuraś, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 3. Gwarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina. Przewodnik, Lublin 1976. [Google Scholar]
 4. Gawarecki H., O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta. Wyd. II poszerzone i uzupełnione, Lublin, 1974. [Google Scholar]
 5. Kasperek J., Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1983. [Google Scholar]
 6. Lublin w dokumencie 1814-1967, Wybór źródeł, wstęp, oprac. F. Cieślak, H. Gawarecki, M. Stankowa, Lublin 1976. [Google Scholar]
 7. Riabinin J., Materiały do historii Lublina 1317-1792, Lublin 1938. [Google Scholar]
 8. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 5, Warszawa 1884. [Google Scholar]
 9. Wierzbowski T., Vademecum. Podręcznik dla studiów archiwalnych, wyd. 2, Lwów-Warszawa 1926. [Google Scholar]
 10. Wojciechowski S., Zaginione osady w Lubelskiem. Pamiętnik Literacki TPN w Lublinie, t. I, 1927-1930. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.