Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 125 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Recenzje publikacji bibliologicznych na łamach czasopisma "Archiwa, bibilioteki i muzea kościelne" w latach 1949-2014

 • Ewa Sąsiadek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.125.283-310  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2016

Abstrakt

Przez pierwsze trzy dziesięciolecia funkcjonowania „ABMK” publikacje z dziedziny bibliologii nie stanowiły szczególnego przedmiotu zainteresowania recenzentów współpracujących z redakcją. Pierwsze teksty ukazały się w 1962 r., kolejnych 10 w latach 70. XX w. Co ciekawe, w latach 80. prawie w ogóle nie zamieszczano w czasopiśmie ocen nowych publikacji. Sytuacja zmieniła się w ostatnim dziesięcioleciu XX w., kiedy to powrócono do uwzględniania działu recenzenckiego, a od 1994 r. wprowadzono Przegląd Bibliograficzny. Omówienia dzieł podejmujących tematykę bibliotek i książki zaczęły wówczas coraz częściej pojawiać się na kartach periodyku. Od 2000 r. można natomiast zauważyć znaczny wzrost liczby tego typu materiałów, szczególnie tych poświęconych księgozbiorom kościelnym.

Bibliografia

 1. Dębowska M., Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006, Lublin 2006. [Google Scholar]
 2. Hamryszczak A., „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Pismo Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, [w:] Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego, red. W. W. Żurek, Lublin 2014, s. 47-65. [Google Scholar]
 3. Hamryszczak A., Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” (1959-2010), [w:] Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów i muzeów. Tradycje – role – perspektywy, red. A. Królczyk, Kórnik 2010, s. 163-168; [Google Scholar]
 4. Hamryszczak A., Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” [dalej „ABMK”], 100 (2013), s. 5-16; [Google Scholar]
 5. Kozłowska E., Recenzja jako forma podwójnego dialogu, [w:] Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003, s. 287. [Google Scholar]
 6. Pabin W. A., Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1901-1965, „Studia Theologica Varsaviensia”, r. 8 (1970), nr 2, s. 349-368; [Google Scholar]
 7. Warząchowska B., „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. Dokumentacja – informacja – edukacja, [w:] Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego, red. W. Żurek, Lublin 2014, s. 121-148. [Google Scholar]
 8. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria. Praktyka. Język, Warszawa 2006 [Google Scholar]
 9. Żmuda R., Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 2001-2005, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2014), s. 165-220; [Google Scholar]
 10. Żmuda R., Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1966-1979, „Studia Theologica Varsaviensia”, nr 2 (1981), s. 245-284; [Google Scholar]
 11. Żmuda R., Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1980-1990, „Saeculum Christianum”, nr 2 (2001), s. 181-249; [Google Scholar]
 12. Żmuda R., Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1991-2000, „Saeculum Christianum” r. 11, nr 1 (2004), s. 179-246; [Google Scholar]
 13. Żmuda R., Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 2006-2010, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2 (2014), s. 111-184. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.