Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 82 (1994): Nasza Przeszłość

Recenzje

Introdukcja do studiów w archiwach kościelnych: Recenzja: H. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1990

 • Zenon Guldon
 • Waldemar Kowalski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1994.82.381-393  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1994

Bibliografia

 1. Figarski L., Wysokie Kolo. Historia kościoła i cudownego obrazu Matki Boskiej Wysokokolskiej, Radom 1934. [Google Scholar]
 2. Kłoczowski J., Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce 1222-1971 Zarys dziejów, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. 1, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 3. Krętosz J. , Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od X V wieku do 1772 r., Lublin 1986. [Google Scholar]
 4. Królik L. , Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983. [Google Scholar]
 5. Labuda G., O nadaniu biskupa Chrystiana dla dobrzyńców z roku 1228, „Roczniki Humanistyczne” t. 20: 1972. [Google Scholar]
 6. Librowski S. , Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce, w Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973. [Google Scholar]
 7. Nir R., Informator o archiwach, bibliotekach i muzeach kościelnych w Polsce, „Chrześcijanin w Swiecie” R. 9: 1977. [Google Scholar]
 8. Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 1-2, Poznań 1959-1964. [Google Scholar]
 9. Olszewski D., Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Pilskim w pierwszej połowie X IX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984. [Google Scholar]
 10. Płaza S. , Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze, Kraków 1974. [Google Scholar]
 11. Szorc A., Dominium warmińskie 1243-1771 Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990. [Google Scholar]
 12. Trajdos M., Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), t. 1, Wrocław 1983. [Google Scholar]
 13. Urban W., Wieś podkrakowska w dobie nowożytnej , Kielce-Kraków 1976. [Google Scholar]
 14. Wyczawski H.E., Polskie archiwa kościelne, w. Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, t. 2, Lublin 1969. [Google Scholar]
 15. Żytkowicz L.,Studia nad wydajnością gospodarstwa wiejskiego na Mazowszu w XVII wieku, Warszawa 1969. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>