Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 78 (1992): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Józef Maroszek, "Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku", Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Dissertationes Universitatis Varsoviensis 401, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990

  • Waldemar Kowalski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.78.391-395  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1992

Bibliografia

  1. Baranowski B., Ludzie gościńca w XVII-XVIII w., Łódź 1986. [Google Scholar]
  2. Guldon Z., Krzystanek K. , Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990. [Google Scholar]
  3. Karbownik H., Obciążenia stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od połowy XVII w. do 1795 r., Lublin 1984. [Google Scholar]
  4. Kiryk F. , Lokacje wiejskie nieudane, translacje miast i miasta zanikłe w Małopolsce do połowy XVII stulecia, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” R. 28: 1980. [Google Scholar]
  5. Litak S., Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku. Lublin 1980. [Google Scholar]
  6. Nowak A. , Przeobrażenia struktury społecznej ludności wiejskiej w Polsce w okresie panowania systemu folwarczno-pańszczyźnianego (XV-XVIII wieku). Próba ujęcia modelowego, w: Badania nad historią gospodarczo-społeczną w Polsce (Problemy i metody), Warszawa-Poznań 1978. [Google Scholar]
  7. Suchojad H., Sejmiki małopolskie i wielkopolskie drugiej połowy XVII wieku a duchowieństwo, „Kieleckie Studia Historyczne” L 8: 1990. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>