Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 77 (1992): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, pr. zb. pod red. ks. Daniela Olszewskiego , Wydawnictwo „Jedność” w Kielcach 1990

  • Waldemar Kowalski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.77.329-339  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1992

Bibliografia

  1. Borawska D., Mistrz Wincenty w nowym wydaniu i opracowaniu. W stronę cystersów i św. Bernarda z Clairvaux, „Przegląd Historyczny” t. 68: 1977. [Google Scholar]
  2. Falińska M., Przeszłość a teraźniejszość. Studium z dziejów świadomości historycznej społeczeństwa staropolskiego, Warszawa 1986. [Google Scholar]
  3. Górski K., Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986. [Google Scholar]
  4. Karpowicz M., Sztuka polska XVIII w., Warszawa 1985. [Google Scholar]
  5. Pawlina-Meducka M., Życie kulturalne Kielc 1918-1939, Warszawa-Kraków 1983. [Google Scholar]
  6. Skupieński K. , Funkcje małopolskich dokumentów w sprawach prywatnoprawnych do roku 1306, Lublin 1990. [Google Scholar]
  7. Szafrański A.L., Diecezja kielecka w XX wieku, w. Księga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej (1883-1983), Kielce 1986. [Google Scholar]
  8. Wójcik W., Prawo cmentarne w Polsce do połowy XVI wieku, „Polonia Sacra” R. 10: 1958. [Google Scholar]
  9. Zientara B., Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego. XIV - XVII wiek, Warszawa 1954. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>