Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 79 (1993): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Stanisław Bylina, "Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej", Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Warszawa 1992

 • Waldemar Kowalski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1993.79.365-372  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1993

Bibliografia

 1. Bochnak A., Grób biskupa Maura w krypcie św. Leonarda na Wawelu, „Rocznik Krakowski” t. 30:1938. [Google Scholar]
 2. Elbern V.E., Magia i wiara w złotnictwie wczesnego średniowiecza, BHS R. 38:1976. [Google Scholar]
 3. Gołąb J., Pogrzeb króla Zygmunta Starego, Kraków 1916. [Google Scholar]
 4. Górski K., w: Kultura i literatura dawnej Polski. Studia, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 5. Górski K., Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986. [Google Scholar]
 6. Kowalski W., Via universae cam is w nowożytnych pomnikach nagrobnych, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1989. [Google Scholar]
 7. Kracik J., Duszpasterstwo parafialne w dekanacie Nowa Góra w pierwszej połowie XVIII wieku, w: Studia Kościelnohistoryczne t. 2, Lublin 1977. [Google Scholar]
 8. Maisel W. , Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań 1982. [Google Scholar]
 9. Maleczyński K., Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Część I, Wrocław 1951. [Google Scholar]
 10. Tazbir J., Polonizacja potrydenckiego katolicyzmu, Wrocław 1971. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>