Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 107 (2007): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Tomasz Moskal, Biblioteki parafialne w Archidiakonacie Sandomierskim w XVIII w., Sandomierz 2005

  • Waldemar Kowalski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2007.107.329-332  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2007

Bibliografia

  1. Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, opr. M. Lubczyński, J. Pielas, H. Suchojad, Warszawa 2005. [Google Scholar]
  2. Kowalski W., Olszewski D., Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie na tle dekanatu. Zarys dziejów, Kielce 2003. [Google Scholar]
  3. Kowalski W., W obronie wiary. Ks. Stefan Żuchowski - między wzniosłością a okrucieństwem, w: Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej. Studia historyczne ofiarowane Zenonowi Guldonowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce 1996. [Google Scholar]
  4. Rok B., Szlachecka instrukcja wychowawcza i biblioteczka domowa z I połowy XVIII w., w: Studia i materiały z dziejów nowożytnych, red. K. Matwijowski i S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1995. [Google Scholar]
  5. Tazbir J., Trzy wzorce ziemiańskiej biblioteki, PH 76: 1985 s. 43-56. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>