Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 75 (1991): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Z. Guidon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI—XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1990

  • Waldemar Kowalski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1991.75.343-351  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1991

Bibliografia

  1. Feldman J., Sprawa dysydencka za Augusta II, „Reformacja w Polsce, R. 3: 1924. [Google Scholar]
  2. GierowskJ. A. i, Blichtr i nędza. Społeczeństwo polskie doby Augusta II, Warszawa 1981. [Google Scholar]
  3. Góralski W., Reforma trydencka w diecezji i prowincji kościelnej mediolańskiej w świetle pierwszych synodów kard. Karola Boromeusza, Lublin 1988. [Google Scholar]
  4. Kłoczowski J., Zakony męskie w Polsce w XVI— XVII wieku, Kraków 1969. [Google Scholar]
  5. Pochia Hsia R., The Myth of Ritual Murder. Jews and Magic in Refo rmation Germany , Yale UP. New Haven—London 1988. [Google Scholar]
  6. Tazbir J., Miejsce Rakowa w ruchu ariańskim, Warszawa 1971. [Google Scholar]
  7. Tazbir J., Stosunek protestantów do Żydów, Łódź 1986. [Google Scholar]
  8. Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów , miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem , Skalbmierskiem i Wiślickiem , Mariówka 1927. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>