Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 125 (2016): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Na marginesie artykułu ks. Sławomira Zabraniaka

  • Tadeusz Oracki
Opublikowane: 30.06.2016

Bibliografia

  1. Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821, cz. 2. Słownik, Olsztyn 2000. [Google Scholar]
  2. Lühr G., Die Schüler des Braunsberger Gymnasiums von 1694 bis 1776, Braunsberg 1934. [Google Scholar]
  3. Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych I Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. 1-2, Olsztyn 1984-1988. [Google Scholar]
  4. Poplatek J., Wykaz alumnów Seminarium Papieskiego w Wilnie 1582-1773, Wilno 1936. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.