Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 121 (2014): Nasza Przeszłość

Artykuły

"Oby Bóg otworzył ci raj, jak ty nam otworzyłeś drogę do pogan"

  • Bożena Diemjaniuk
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.121.57-74  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2014

Abstrakt

W Liście do króla Henryka Brunon z Kwerfurtu zdaje relację ze swojej misjonarskiej działalności. Opowiada m.in. o wyprawie do Pieczyngów i o pobycie u „władcy Rusów”. Brunon wprawdzie nie wymienia imienia ruskiego księcia, ale przyjmuje się, że chodzi o Włodzimierza Wielkiego. Nad tym „ruskim” epizodem w życiu grafa z Kwerfurtu zazwyczaj przechodzimy do porządku dziennego. Kwitujemy bardzo często jednym zdaniem: „Brunon bawił na Rusi ponad miesiąc”. Czy rzeczywiście pobyt u Włodzimierza był gościną? Czy misjonarz dobrowolnie przybył do ruskiego władcy, czy został do niego siłą doprowadzony? Niniejszy tekst jest próbą nowego odczytania relacji Brunona. Autorka, analizując kluczowe, jej zdaniem, słowa oraz porównując sprawozdanie misjonarza z jego sposobem opowiadania o innych wydarzeniach, dochodzi do wniosku, że Brunon w dyplomatyczny sposób przekazuje czytelnikowi informację, iż spotkało go na Rusi coś w rodzaju aresztu – ograniczono jego swobodę w poruszaniu się i przetrzymywano „wbrew woli przez jeden miesiąc”.

Bibliografia

  1. Diemjaniuk B., Święty Brunon. Patron tych, którym ciasno we własnym domu, Kraków 2011. [Google Scholar]
  2. Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań-Warszawa-Lublin 1958. [Google Scholar]
  3. Krawiec A., Sny, widzenia i zmarli w kronice Thietmara z Merseburga, „Roczniki Historyczne”, t. LXIX, Poznań-Warszawa 2003, s. 33-48. [Google Scholar]
  4. Kurczewski J., Biskupstwo wileńskie. Od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa diecezji wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych, Wilno 1912. [Google Scholar]
  5. Kurczewski J., Święci biskupi i apostołowie Litwy i Rusi Kijowskiej, Wilno 1913. [Google Scholar]
  6. Praktyczny słownik łacińsko-polski, oprac. J. Mańkowski, Warszawa 2000. [Google Scholar]
  7. Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. I-VI, Warszawa 2007. [Google Scholar]
  8. Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1986. [Google Scholar]
  9. Zakrzewski S., Bolesław Chrobry Wielki, Kraków 2006. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.