Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 112 (2009): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Autobiografia o. Adama Studzińskiego OP we „Wspomnieniach kapelana spod Monte Cassino”

  • Janusz Gajda
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2009.112.341-350  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2009

Abstrakt

Autobiografia o. Adama Studzińskiego, oparta na "Wspomnieniach kapelana spod Monte Cassino", opisuje życie dominikanina, który wiele lat spędził poza ojczyzną. Data jego śmierci, 2 kwietnia 2005 r., pokryła się z dniem zgonu papieża Jana Pawła II, co przyciągnęło uwagę mediów. O. Studziński urodził się 2 czerwca 1911 r. w Strzemieniu, jako syn Adama i Józefy Sicińskiej. Jego rodzice byli polskiego pochodzenia, a ojciec przeszedł na katolicyzm z prawosławia. Studziński rozpoczął naukę w miejscowej szkole, a później wstąpił do zakonu dominikańskiego. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1937 r., o. Studziński został mianowany katechetą w Czortkowie, jednak wkrótce po wybuchu II wojny światowej udał się na Węgry, a stamtąd do Palestyny, gdzie służył w polskich siłach pancernych. Następnie trafił do Włoch, gdzie podczas bitwy o Monte Cassino pełnił funkcję kapelana. Jego działania podczas walk opisywane są jako bohaterskie i pełne poświęcenia. Po wojnie o. Studziński kontynuował swoją posługę kapłańską, przenosząc się w różne miejsca na terenie Włoch. Jego życie cechowała głęboka wiara katolicka oraz troska o drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia czy wyznania. Znaczenie wartości religijnych, duchowych i sakralnych podkreślał w swoich kazaniach i działaniach. W późniejszym życiu o. Studziński kontynuował swoją posługę duszpasterską, przenosząc się z miejsca na miejsce, głównie po Włoszech. Jego życie wypełniała głęboka wiara i troska o drugiego człowieka, a jego posługa kapłańska była pełna poświęcenia. Jego historia jest świadectwem heroizmu i oddania w służbie Bogu i bliźniemu.

Bibliografia

  1. Bochenek M., Wierny miłości do Chrystusa, Ojczyzny, człowieka, „Nasz Dziennik”, nr 85, 2008, s. 9-10. [Google Scholar]
  2. Gierowski J. A., Historia Włoch, Wrocław-Warszawa 1985. [Google Scholar]
  3. Jan Paweł II, Na śladach wielkiej bitwy. Przemówienie na Monte Cassino 18 V 1979, [w:] Nauczanie Społeczne 1978-1979, red. B. Różycka, P. Nitecki, Warszawa 1982, s. 434-436. [Google Scholar]
  4. Jan XXIII, Pacem In terris, Paris 1964. [Google Scholar]
  5. Studziński A. OP, Wspomnienia kapelana Pułku 4 Pancernego „Skorpion” spod Monte Cassino, Kraków 1998. [Google Scholar]
  6. Wańkowicz M, Monte Cassino, Warszawa 1984. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.